OOST-NEDERLAND - Met meer dan tweehonderd acties rond digitale criminaliteit is de actiedag Echt Niet Vandaag een groot succes. In Gelderland en Overijssel zetten rond de tachtig organisaties zich vandaag in om inwoners en ondernemers bewuster en weerbaarder te maken rond online criminaliteit.


Vanuit de politie heeft elk basisteam een actie opgezet. Dat varieert van flyeren op de weekmarkt, tot gamen met jongeren of aandacht op social media. Ook zijn in diverse plaatsen agenten in gesprek met ondernemers om hen mee te nemen hoe ze bijvoorbeeld de eigen systemen goed kunnen beveiligen.

Slachtoffers

Alleen al in Gelderland en Overijssel melden zich dagelijks gemiddeld 23 slachtoffers van digitale criminaliteit bij de politie. Landelijk waren er in 2022 2,2 miljoen Nederlanders slachtoffer van verschillende fenomenen van online criminaliteit. Reden voor politie Oost-Nederland om de actiedag op te zetten. Samen met Platform Veilig Ondernemen (PVO), Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) en Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland is eind 2023 een start gemaakt om de dag in te vullen.

Enthousiasme

In korte tijd is het gelukt om meer dan tachtig organisaties enthousiast te krijgen. Samen goed voor meer dan tweehonderd acties. Gemeenten, Halt!, Bibliotheken, Rabobank, Cisco en vele andere partijen houden acties. Doel van de dag was honderd acties verspreid over de eenheid Oost-Nederland. Jelly Knoll is een van de initiatiefnemers: 'Zoveel enthousiasme hadden we natuurlijk op gehoopt, maar nooit verwacht! Iedereen kwam meteen met ideeën voor een actie die bij hen past. We richten ons vooral op jongeren, digitaal minder vaardigen en het Midden en Kleinbedrijf (MKB). Voor hen zijn tal van acties vandaag. Maar na 2 april stopt het niet. We willen een blijvende samenwerking houden. Digitale criminaliteit kun je alleen samen aanpakken. Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook voor criminaliteit online’.

Echt Niet Vandaag!

De dag is gestart met een live-uitzending van Goedemorgen Nederland. Meerdere keren in de uitzending zijn acties in Zwolle belicht. De dag wordt afgesloten in het PEC Stadion in Zwolle. Honderden ondernemers komen af op Better Safe Than Sorry: een congres georganiseerd door het Platform Veilig Ondernemen (PVO). Anton Jansen van PVO: ‘De bijeenkomst stond al gepland op deze dag. Meteen zijn we aangehaakt en hebben ervoor gezorgd dat meer deelnemers terecht konden. Dat zijn er zoveel geworden dat we een grotere ruimte hebben moeten regelen. Heel mooi om te zien hoe iedereen zich wil laten informeren. Samen zorgen we ervoor dat ze bewuster en weerbaarder zijn tegen digitale criminaliteit'.

Vervolg

‘Het doel is dat we met deze dag echt het verschil gaan maken. Niet alleen vandaag, maar ook voor de komende weken, maanden en jaren. En dit is de editie in Oost-Nederland, maar uiteraard zou dit landelijk opgepakt moeten gaan worden. Of we volgend jaar weer zo’n dag organiseren, is nog niet duidelijk. Als het aan mij ligt komt er zéker een vervolg. Dan met nog meer organisaties en nog meer acties. We moeten blijven samenwerken tegen de digitale criminaliteit', zegt Ülkü Karagan, een van de twee initiatiefnemers, enthousiast.