ENSCHEDE/AMSTERDAM - Vandaag, 20 oktober 2020, heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de rechtszaak die was aangespannen door een collega van de eenheid Oost-Nederland via een artikel 12 procedure.


De rechter oordeelde het volgende: “Uit het dossier en de behandeling ter terechtzitting komt naar voren dat het incident op 27 mei 2016 grote gevolgen heeft gehad voor alle betrokken partijen. Zoals hiervoor is overwogen heeft verdachte niet strafbaar gehandeld. Verdachte wordt van de feiten waarop de vordering betrekking heeft vrijgesproken en er zal dus geen straf of maatregel worden opgelegd…”.

De gebeurtenis op het bureau in Enschede tussen twee collega’s en het langslepend proces is voor alle partijen ingrijpend en pijnlijk geweest. In de eerste plaats voor beide collega’s en hun familie, maar ook voor hun direct betrokken collega’s. Deze zaak kent zodoende louter verliezers en we betreuren zeer hoe dit alles gelopen.

Naast de juridische afwikkeling valt voor alle betrokkenen in deze zaak vooral veel te leren. Als werkgever willen we evalueren hoe we hebben gehandeld en lessen leren voor de toekomst. Daarom hebben in maart jongstleden de politiechef van Amsterdam en de politiechef van Oost-Nederland samen besloten tot het instellen van een onafhankelijke externe onderzoekscommissie onder leiding van mevrouw M.A. Berndsen.

Deze heeft tot doel om een objectief en compleet beeld te schetsen inclusief conclusies wat betreft de gebeurtenissen die volgden op de aanhouding van de Amsterdamse collega en de politieleiding aanbevelingen te doen voor de toekomst. Verwacht wordt dat deze uitkomsten voor het einde van het jaar bekend zijn.

Over de voorzitter van de commissie
Magda Berndsen heeft een lange staat van dienst. Zij is burgemeester geweest van Beverwijk, onderdeel van de commissie Deetman, zij is korpschef geweest van zowel de politie Gooi- en Vechtstreek als Friesland en van 2010 tot en met 2015 zat zij in de tweede kamer voor D66. Mevrouw Berndsen heeft zelf de commissie samengesteld.