ENSCHEDE/ALMELO - In het grootschalige strafonderzoek Nauru zijn vandaag twee mannen veroordeeld tot langdurige gevangenisstraffen wegens hun betrokkenheid bij een aantal aanslagen in 2017. Het gaat om de opdrachtgever en organisator. In 2019 zijn de daadwerkelijke plegers van de aanslagen al tot langdurige gevangenisstraffen veroordeeld. De 42-jarige opdrachtgever wordt veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf: 26 jaar en 8 maanden. Hij heeft opdrachtgegeven tot het in brandsteken van een kapper in Enschede, het neerschieten van een man in Gronau en een brandaanslag op het huis van een oudere vrouw in Almelo. De 35-jarige man wordt alleen veroordeeld voor zijn organiserende rol bij de poging tot liquidatie in Gronau. De rechtbank veroordeelt hem tot 10 jaar cel. In totaal moeten ze de slachtoffers een schadevergoeding betalen van ruim 60.000 euro.


Om veiligheidsredenen zijn de zaken behandeld in de extra-beveiligde rechtbank op Schiphol.

Uitspraak voor aanslagen in Twente en GronauDe rechtbank noemt het zeer zorgwekkend dat de opdrachtgever de aanslagen vanuit detentie heeft kunnen organiseren. Naar het oordeel van de rechtbank is er door beiden volstrekt meedogenloos en gewetenloos gehandeld. Daarnaast leiden deze feiten vanwege het gevaarzettende, meedogenloze en gruwelijke karakter ervan tot gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving en wordt de rechtsorde geschokt. De rechtbank rekent dit beide mannen zwaar aan.

Aanslag kapper

De kapper is bij zijn kapsalon in Enschede bespoten met een brandbare vloeistof en vervolgens in brand gestoken. De 42-jarige man verklaarde dat het plan was om de kapper zwaar te mishandelen en niet om hem te vermoorden. Toch stemde de man in toen de uitvoerder met het plan kwam om de kapper in brand te steken. Hij vond het ‘een leuk idee’. De tragiek wil dat de kapper – die de zaak net had overgenomen - niet het beoogde doelwit was, maar door een ongelukkige samenloop van omstandigheden wel slachtoffer is geworden. Hij heeft ernstige brandwonden opgelopen.


Liquidatiepoging Gronau

Op 24 mei 2017 werd een man naar zijn huis gevolgd en daar bij het uitstappen meermalen van achteren beschoten door een gemaskerde man. De operatie had alle kenmerken van een liquidatie: er werd een gestolen auto met valse nummerplaten gebruikt en het slachtoffer was langdurig met peilzenders gevolgd. De auto is later uitgebrand teruggevonden. Beide mannen zijn veroordeeld voor hun organiserende rol bij deze aanslag.

Brandstichting Palestrinastraat

De 42-jarige gaf vanuit detentie in Duitsland de opdracht om brand te stichten in een rijtjeshuis in Almelo en zoveel mogelijk schade aan te richten. De bewoonster, de moeder van twee broers met wie de 42-jarige man een financieel conflict mee had, werd wakker en wist zich ternauwernood te redden. De uitslaande brand leidde tot grote schade en nachtelijke ontruiming van de buurpanden.

Vrijspraak beschietingen loungeclub en woning Enschede

De rechtbank spreekt beide mannen vrij van betrokkenheid bij de beschietingen van een loungeclub in Enschede en de woning aan de Benkoelenstraat in Enschede. De rechtbank komt op grond van de feiten tot het oordeel dat de 35-jarige man bewijsbaar en deels strafbare (vuurwapenbezit, heling gestolen auto) handelingen heeft verricht die in verband kunnen worden gebracht met de hem ten laste gelegde feiten. Maar dat hij wetenschap had van, laat staan opzet op, de aanslagen kan op grond van de bewijsmiddelen niet worden vastgesteld. Ook de 42-jarige man wordt vrijgesproken van deze aanslagen vanwege onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.