ENSCHEDE - Vrijdagmiddag 21 augustus ontving wethouder June Nods (Jeugd en Onderwijs) het Tweede Kamerlid René Peters (CDA).


Onderwerp van gesprek was jeugd en gezin. Wat is nodig om gemeente, regio, onderwijs, jeugdzorg en het Rijk goed samen te laten werken om de juiste ondersteuning te geven wanneer dit nodig is?

De Kamer spreekt in het najaar over het aanpassen van de Jeugdwet
Gemeenten en het Rijk zijn volop in gesprek over de stand van zaken binnen het Sociaal Domein. Kamerleden willen zich hierover een goed beeld vormen. Met de zomertour horen zij ervaringsverhalen vanuit de praktijk. In Enschede ging het vooral over de Twentse samenwerking. Daarom was ook de voorzitter van de bestuurscommissie OZJT aanwezig, wethouder Twenterand Marc Paters samen met de manager OZJT Evelien Fokkink.

Samenwerking in Twente
Het gesprek van de middag ging vooral over jeugdzorg. De lokale uitvoering staat centraal; hoe helpen dan gezamenlijke inkoop en ontwikkeltafels in Twente? Bestuurder van passend onderwijs Harry Gerichhausen heeft over de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs verteld. René Peters gaf aan dat hij goede input heeft gekregen en heeft kunnen sparren over zijn beelden en ervaring.