ENSCHEDE - Een letselschadebemiddelaar uit Enschede is veroordeeld tot 14 maanden celstraf. De 41-jarige man gebruikte opzettelijk valse arbeidsovereenkomsten en salarisstroken om 300.000 euro schadevergoeding te krijgen van een verzekeraar. Daarnaast verduisterde hij door verzekeraars uitgekeerde letselschadebedragen van zijn cliënten. Hij moet hen schadevergoedingen betalen van ruim 276.000 euro.​

Grote zorgen
De man toonde geen inzicht in zijn handelen. Sterker nog: hij schermde tijdens de zitting met het vele contante geld dat hij in zijn bezit zou hebben en de nog hogere claim die hij namens zijn broer wilde indienen bij de verzekeraar. Het baart de rechtbank grote zorgen dat hij nog actief is in de letselschadebranche en zelfs mensen daarin opleidt.

Cliënten afhankelijk
Als letselschadebemiddelaar maakte hij misbruik van het vertrouwen dat hij genoot van zijn cliënten en latere slachtoffers. Zij waren op dat moment afhankelijk van hem en mogelijk ook van de bedragen die zij vanwege geleden letselschade in 2015 hadden moeten ontvangen. Ruim vijf jaar later hebben zij deze bedragen nog steeds niet (volledig) ontvangen.

Eén van de slachtoffers won in 2016 al een civiele procedure en had met dat vonnis recht op ruim 50.000 euro. Zelfs een kort geding dat daarna volgde en de daaropvolgende getroffen executiemaatregelen leidden er niet toe dat de letselschadebemiddelaar zijn verplichtingen nakwam. De rechtbank rekent hem dit alles zwaar aan.

Bijkomende straf
Als bijkomende straf gelast de rechtbank de openbaarmaking van dit vonnis. Dat betekent dat de naam van man niet geanonimiseerd wordt in de gepubliceerde uitspraak. Normaal gesproken worden namen in uitspraken altijd weggehaald in verband met de privacy.