HENGELO - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag bij de rechtbank Rotterdam gevangenisstraffen van 1 jaar geëist tegen drie mannen vanwege voortzetting van de verboden pedofielenvereniging Martijn. Met elkaar hebben zij zich volgens het OM schuldig gemaakt aan het verheerlijken en nastreven van seksueel contact tussen volwassenen en kinderen.

Bovendien verwijt het OM hen dat zij jonge kinderen, zuigelingen inbegrepen, hebben neergezet als lustobject en de schadelijkheid van seksuele contact tussen kinderen en volwassenen ontkennen en bagatelliseren. Daarmee hebben zij zich in de ogen van het OM schuldig gemaakt aan voortzetting van de verboden pedofielenvereniging. De Vereniging Martijn werd op 18 april 2014 door de Hoge Raad verboden. Door deze rechterlijke uitspraak – zo openlijk - niet te respecteren hebben de verdachten de rechtsstaat ook ondermijnd, aldus het OM.

Twee van de mannen zijn oud-leden van de verboden vereniging en komen uit Hengelo. De derde verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Geen van drieën verscheen bij de behandeling van de strafzaak in de rechtbank. De officieren van justitie van het Landelijk Parket wezen de rechtbank op twitterberichten en publicaties op de website marthijn.nl, die door de politie zijn onderzocht.

Enkele tientallen publicaties op deze website kunnen vanwege hun inhoud worden gezien als voortzetting van de verboden vereniging. Daarnaast publiceerden de mannen de inhoud van de voormalige website van de Vereniging Martijn, waaronder oude notulen van de vereniging. Een andere onderzochte website bleek een videoplatform met onder andere de boodschap dat kinderen seksuele wezens zijn. In 96 video’s speelden kinderen, vaak schaars gekleed, de hoofdrol.

E-maillijst
Ook onderhielden de verdachten een lijst met enkele tientallen e-mailadressen van gelijkgestemden, waar berichten naartoe werden gestuurd waarin pedofilie werd aangemoedigd. Deze personen werden actief bij elkaar gebracht om hen te versterken in de overtuiging dat fysiek seksueel contact met kinderen normaal of zelfs goed is. Nieuwkomers op de lijst moesten eerst bevestigen dat zij pedofilie willen legaliseren.

Volgens de officieren van justitie bestaat het gedachtengoed van de verdachten uit verregaande seksuele uitingen die bepaald niet passen bij de leeftijd van jonge kinderen. Hun publicaties zijn volgens met OM “misleidend en buitengewoon kwetsend voor slachtoffers en hun ouders”. De officieren spraken van een gerichte actie om de verboden pedofielenvereniging voort te zetten. “Er is helemaal niets aangepast. De verdachten zijn zeer geraffineerd en consequent doorgegaan.”