AMBT DELDEN - Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland eiste afgelopen dinsdag en vandaag voor de rechtbank in Almelo gevangenisstraffen tegen drie van de vier verdachten voor hun betrokkenheid bij een drugslab in Ambt Delden. “Ruim een jaar lang hebben verdachten nauw samengewerkt om een ruimte te realiseren waar de productie van harddrugs mogelijk werd gemaakt”, aldus het OM.

Wanneer het erg goed verborgen drugslab op 1 februari 2022 in de mestkelder van een manege wordt aangetroffen, is die al niet meer operationeel en bovendien gedeeltelijk ontruimd. Er vonden daar, blijkt uit onderzoek, twee ‘kookrondes’ plaats, tussen januari en april 2021 en later dat jaar, tussen september en november. Het drugslab was groot en professioneel ingericht en er werd mdma en crystal meth geproduceerd.

In één van de paardenstallen op het perceel was een verbogen hydraulische lift gemaakt naar beneden de (speciaal voor dit doel schoongemaakte) mestkelder in. Er was onder meer ventilatie aangelegd; het drugslab was in ieder geval dermate goed verstopt dat het bij meerdere milieucontroles niet is opgemerkt.

De eerste verdachte, hij moest zich dinsdag voor de rechtbank verantwoorden, is een 78-jarige man uit Brabant. Uit onderzoek bleek dat hij tegenover anderen heeft aangegeven dat hij al twee decennia geschikte drugslocaties zoekt voor criminelen. Hij bekeek, op verzoek van de medeverdachten, op enig moment de locatie in Ambt Delden om te bepalen of deze geschikt was. Hij maakte afspraken over de huur en regelde vervolgens dat anderen -onbekend gebleven criminelen- daar zijn gaan produceren.

Hij was gedurende maanden naar eigen zeggen de intermediair en het eerste aanspreekpunt tussen de producenten en de andere verdachten. Bij hem thuis werd geld door de producenten afgeleverd, waarvan hij een deel hield en waarvan een deel naar de andere verdachten ging. Het OM eiste voor zijn aandeel een gevangenisstraf van 28 maanden. Ook moet hij als het aan het OM ligt 24.000 euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel betalen.

De tweede verdachte verscheen vandaag voor de rechtbank. Hij had een uitvoerende rol. De 61-jarige man was dagelijks aanwezig op de manage en verantwoordelijk voor het aansturen en regelen van voorbereidende werkzaamheden, om de locatie gereed te krijgen. Ook deed hij de administratie van de manege: het betalen van de rekeningen, waaronder de elektriciteit. De verdachte hield zo de bedrijvigheid gaande.

Hij hoorde vandaag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden tegen zich eisen. Het OM houdt in de eis rekening met het feit dat hij gedurende de eerste productieperiode op last van de rechter-commissaris in gijzeling zat in verband met faillissementsfraude. Ook moet hij van het OM 13.200 euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel betalen.

De derde verdachte, de 35 jarige eigenaresse van de locatie, maakte samen met twee andere verdachten volgens het OM plannen om een geschikte plaats in te richten voor een drugslab. Ze had veelvuldig contact met andere betrokkenen en liet zich ook betalen. Het OM eiste voor haar rol een gevangenisstraf van 32 maanden, waarvan 14 maanden voorwaardelijk. Daarbij eiste het OM dat de verdachte zich gedurende de proeftijd van 3 jaren laat begeleiden door de reclassering en een langdurige ambulante behandeling zal ondergaan. Ook moet zij van het OM bijna 40.000 euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel betalen.

Geen van deze drie verdachten is daadwerkelijk bij het productieproces van de harddrugs betrokken geweest, maar waren volgens het OM wel nauw en bewust betrokken bij de omkadering van het gehele productieproces. Naar alle waarschijnlijkheid hebben twee criminele groeperingen op de locatie in twee periodes in het verborgen drugslab harddrugs geproduceerd.

Het Openbaar Ministerie neemt de gevaren die de productie van synthetische drugs met zich meenemen uiterst serieus. De officier van justitie tijdens de motivering van de strafeisen: “Er wordt gebruik gemaakt van chemische grondstoffen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. De productie vindt gewoonlijk plaats in daarvoor niet bestemde ruimten, met niet daarvoor opgeleid personeel en met zelf gemodificeerd en niet gekeurde apparatuur. Bij het ondeskundig opslaan en bewerken van dergelijke grondstoffen kan ontploffingsgevaar optreden met alle gevolgen voor de omgeving van dien. Recente incidenten hebben niet zelden fatale gevolgen.”

Het productieproces levert bovendien grote hoeveelheden schadelijke afvalstoffen op die, zo leert de praktijk, illegaal onder andere in natuurgebieden worden gedumpt. Het is daarnaast algemeen bekend dat synthetische drugs schade toebrengen aan de gezondheid van gebruikers.

Een vierde verdachte moet wat het OM betreft wegens gebrek aan overtuigend bewijs worden vrijgesproken van betrokkenheid bij voorbereidingshandelingen voor de productie van harddrugs. Wel moet hij van het OM worden veroordeeld in verband met het meermalen mishandelen van de eerder genoemde eigenaresse, destijds zijn vriendin, tot een gevangenisstraf van 30 dagen, waarvan 28 dagen voorwaardelijk.

Tijdens het pleidooi van diens advocaat heeft de eerder genoemde 61-jarige verdachte via de mail naar de rechtbank een wrakingsverzoek ingediend. De behandeling van die straf- en ontnemingszaak is daarop door de rechtbank onderbroken en verwezen naar de wrakingskamer.