NEDERLAND - De politie gaat samenwerken met de Ready2Help-zoekteams van het Rode Kruis bij zoekacties naar vermiste personen. Het gaat dan vooral om het zoeken naar niet-zelfredzame vermiste personen, zoals een jong kind of iemand met dementie. Het is de bedoeling dat deze burgerparticipatie in heel Nederland beschikbaar komt.


Eerste hulp bij vermissingen
Jaarlijks krijgt de politie circa 40.000 meldingen van vermiste personen. Zo'n 80 procent van deze meldingen wordt binnen enkele uren gevonden. Izanne de Wit, Landelijk Coördinator Persoonsvermissingen bij de politie: “Bij een groot aantal van de meldingen gaat het om een lokale vermissingsmelding, zoals een klein kind dat is weggelopen, een dwalende dementerende oudere of andere niet-zelfredzame personen. Daarbij is het van belang dat een zoekactie snel van start gaat om de kans van slagen te vergroten. Wij gaan de Ready2Helpers inzetten in hun eigen wijk of gemeente, kort na de vermissingsmelding. Hierdoor zijn ze snel ter plaatse en bovendien zijn ze plaatselijk bekend. Ready2Help is er voor de eerste hulp bij een vermissing; snel in de eigen wijk of gemeente, een paar extra ogen en oren.”

Na een geslaagde pilot in Rotterdam, worden de eerstvolgende teams in Midden-Nederland en Noord-Holland getraind, daarna volgen de andere politie-eenheden. Op dinsdag 23 mei krijgen vrijwilligers een zoektraining in Utrecht. Heleen van den Berg, waarnemend directeur Nationale Hulp van het Rode Kruis: "Het is goed nieuws dat we na een aantal goed lopende lokale zoekacties dit nu samen met de politie landelijk kunnen opzetten. We verwachten dat we in de loop van 2024 door heel Nederland zoekteams operationeel hebben.”

Door de inzet van de zogenoemde Rode Kruis Ready2Help-zoekteams wordt er bij een vermissing van een persoon snel een groepje vrijwilligers gemobiliseerd die samen met de politie één of meerdere gebieden kunnen doorzoeken. De noodhulporganisatie en de politie roepen 5 tot 10 burgerhulpverleners per keer op. Deze vrijwilligers kunnen in hun eigen wijk of gemeente mee helpen zoeken. De politie heeft hierdoor extra ogen en oren om snel een eerste zoekslag te maken naar de vermiste persoon. Goede coördinatie en een snelle start van de zoektocht na de melding verhogen de kans op het (sneller) terugvinden van een vermist persoon. Dit gebeurt altijd onder leiding van de politie. De vrijwilligers van het Rode Kruis die deelnemen aan de zoekteams krijgen een speciale training om de politie zo goed mogelijk te ondersteunen, maar ook omdat de zoektocht een emotionele impact kan hebben op de vrijwilligers zelf. Ook leren zij hoe je zoekt zonder belangrijke sporen uit te wissen.

Over burgerhulpnetwerk Ready2Help
Voor incidentele, grote inzetten als een dreigende dijkdoorbraak heeft het Rode Kruis in 2014 het burgerhulpnetwerk Ready2Help in het leven geroepen. Dit netwerk bestaat inmiddels uit ongeveer 100.000 mensen en is sinds de oprichting honderden keren ingezet. Deze mensen hebben zich aangemeld om, wanneer dit nodig is, in hun directe omgeving praktische hulp te kunnen verlenen tijdens een noodsituatie. Na een succesvolle eerste pilot in Rotterdam zijn in 2016 de Ready2Help zoekteams hieraan toegevoegd: een variant waarbij het Rode Kruis de politie ondersteunt. Aanmelden als Ready2Helper kan via de website van het Rodekruis.