TWENTE - Inzicht in diverse Telegramgroepen heeft geleid tot het achterhalen van de identiteit van minderjarige verdachten die zich schuldig maken aan smaad, doxing en de verspreiding van kinderporno.

De politie in Twente ontving meerdere meldingen over exposegroepen die in de naam het kengetal van Twentse gemeente hadden. In die groepen zaten Twentse minderjarigen die zich schuldig maakten aan diverse strafbare feiten. Met een aantal jongeren, waarvan de identiteit bekend werd, is samen met hun ouders een zogenaamd ‘Stop-gesprek’ gevoerd. Ook zijn er vorige week diverse telefoons in beslaggenomen van minderjarigen. Zij moesten zich deze week aan het politiebureau melden en een verklaring afleggen. De officier van justitie gaat bekijken wat er met deze jongeren gaat gebeuren.

Het afgelopen half jaar hebben vijf personen aangifte gedaan. Ook zijn er vijftien meldingen bekend van strafbare feiten zoals smaad, doxing en het verspreiden van kinderporno. Deze strafbare feiten zien we ook terug via apps als Tiktok en Snapchat. Stopvideo Door de Twentse jeugdagenten is op vrijdag 2 februari een video gedeeld waarin wordt uitgelegd dat jongeren, die in zo’n exposegroep zitten, zich schuldig maken aan strafbare feiten. De Dinkellandse jeugdagent Pieter legt uit: “De beheerders van zo’n groep beseffen zich niet dat ze op deze wijze faciliteren bij het verspreiden van kinderporno. En vergis je niet, online uitschelden doet meer pijn dan naroepen op straat!”

Daarom vragen we ouders van minderjarigen die toegang hebben tot sociale media om met hun kind hierover in gesprek te gaan. In zo’n groep zitten niet alleen jongeren, maar ook volwassenen met verkeerde intenties.

Meer informatie

Voor meer informatie ga je naar www.hetstoptbijjou.nl. Hier vind je o.a. tips voor ouders om het gesprek aan te gaan met hun kinderen.