ENSCHEDE/ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 67-jarige man uit Rotterdam, een 54-jarige man uit Enschede en drie van hun vennootschappen het illegaal aanbieden van kansspelen. Daarnaast worden de natuurlijk personen en één van de vennootschappen ook witwassen en valsheid in geschrift verweten. De strafbare feiten vonden plaats in de periode van januari 2017 tot en met maart 2019. In Nederland is het aanbieden van (online) kansspelen zonder vergunning strafbaar. Het OM eiste gisteren voor de rechtbank in Rotterdam tegen beide verdachten taakstraffen van 240 uur en 12 maanden voorwaardelijke celstraf. Tegen de vennootschappen eiste het OM boetes tot 350.000 euro.

Overtreding van Wet op de Kansspelen

In 2017 ontving de Kansspelautoriteit (Ksa) meerdere meldingen dat er een flinke toename was van cash centers op verschillende locaties in Nederland. Cash centers zijn een soort betaalautomaten waarin contant geld gestort kan worden na het anoniem aanmaken van een account. Met dit account kan vervolgens via een computer of mobiele telefoon op het internet anoniem gegokt worden. De verdenking is dat de verdachten via deze cash centers probeerden de Wet op de Kansspelen te ontduiken. Zij deden zich voor als aanbieders van betaaldiensten, wat destijds nog niet onder de Wet op de Kansspelen viel. Uit onderzoek van de Ksa en de FIOD bleek dat de verdachten zeer nauwe betrokkenheid hadden bij een goksite www.forzza.com waarmee via de cash centers een directe koppeling werd gemaakt. Via de cash centers, opgesteld in horecagelegenheden, en deze goksite, konden Nederlanders anoniem gokken op sportwedstrijden. Volgens het OM overtraden ze de Wet op de Kansspelen.

De verdachten hielden zich vermoedelijk al sinds 2015 bezig met het opzetten en implementeren van de cash centers. Deze constructie, opgezet met behulp van buitenlandse vennootschappen op Curaçao en Malta, leverde in korte tijd grote winsten op.

Illegale gokwinsten

De winsten vloeiden voor 45% naar de verdachten en hun bedrijven binnen Nederland terwijl 40% van de gokwinsten via hen terecht kwamen bij de horecabedrijven waar de cash centers waren geplaatst. De overblijvende 15% werd overgemaakt naar het bedrijf in Malta dat eigenaar was van de gokwebsite. Dit bedrijf heeft inmiddels haar verdiensten van zo’n 1,3 miljoen euro vrijwillig afgestaan en heeft een strafbeschikking geaccepteerd. Deze laatste geldstroom naar het buitenland kwalificeert het OM als witwassen omdat deze geldstroom uit misdrijf afkomstig is, te weten uit het illegaal aanbieden van kansspelen. Dit witwassen gebeurde in de periode van 4 april 2017 tot en met 19 maart 2019, in totaal zou het gaan om een bedrag van bijna twee miljoen euro.

Verder is de verdenking dat de Duitse bank waar deze gelden werden geparkeerd is misleid door het gebruik van een valse overeenkomst. Daarin wordt de onjuiste indruk gewekt dat de onderneming in Malta diensten verleende in plaats van dat zij deelde in de illegale gokwinsten. Het OM verwijt de twee verdachten en de Nederlandse vennootschap die het geld naar het buitenland overmaakte van gewoontewitwassen en valsheid in geschrift.

Geldboetes, taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen

De officier van justitie tijdens de zitting: “Door op grote schaal cash centers in de markt te zetten, waarop de verdachten bewust de mogelijkheid hebben geboden anonieme accounts te openen, waarbij deze kon worden opgeladen met contanten in allerlei –dus ook niet gangbare- coupures, hebben de verdachten het mogelijk gemaakt dat de herkomst van de ingelegde gokgelden gemaskeerd kon worden. Het anoniem aanbieden van accounts trekt crimineel geld, maar daarnaast bijvoorbeeld ook minderjarige en verslavingsgevoelige spelers. Door op geen enkele manier de identiteit of bankrekening van de speler te verifiëren, en zich puur te verschuilen achter het argument –het slechts zijn van een betaaldienstverlener- hebben verdachten er op geen enkele manier blijk van gegeven, het laakbare van hun handelen in te zien en daar ook verantwoordelijkheid voor te nemen. Het handelen van verdachten raakt direct aan de belangen die de Wet op de Kansspelen nu juist beoogt te beschermen zoals consumentenbescherming, het voorkomen van kansspelverslaving en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. De verdachten waren zich bewust van hun handelen en deden dit puur en vooral voor eigen financieel gewin. Een forse werkstraf in combinatie met een forse geldboete is op zijn plaats.”

Het OM eiste tegen beide verdachten een taakstraf van 240 uur en 12 maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 3 jaar. Tegen de drie vennootschappen eiste het OM geldboetes tot 350.000 euro.


De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak in deze zaak.