ENSCHEDE - Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft een strafzaak tegen een oud-medewerker van de gemeente Enschede die verdacht wordt van fraude voorwaardelijk geseponeerd. Daarbij is de man een proeftijd van 1 jaar opgelegd.

Het OM heeft de man tijdens een onderhoud op de rechtbank in Zutphen medegedeeld dat de door de bestuursrechter opgelegde verplichting tot volledige vergoeding van de schade die de gemeente heeft geleden, dient te worden voortgezet. Bovendien is daarbij door het OM bedongen dat de beslissing in dit persbericht bekend zou worden gemaakt.

De oud-medewerker maakte tussen 2010 en 2017 gebruik van goederen en diensten van bedrijven, veelal ten behoeve van goede doelen, en liet de kosten door de gemeente betalen. De gemeente heeft intern een onderzoek in laten stellen naar de fraude. De totale schade voor de gemeente als gevolg van de fraude en het onderzoek daarnaar bedraagt in totaal ruim 54.000 euro. De man is dit bedrag volledig verschuldigd aan de gemeente, zo heeft de bestuursrechter eerder al bepaald.

De man is na ontdekking van de fraude in 2018 ontslagen door de gemeente. Hij heeft de fraude bekend en heeft inmiddels een deel van de schade vergoed.

Het OM acht dagvaarding van de man niet opportuun, met name omdat de man de fraude heeft bekend en zich bereid heeft verklaard de schade te vergoeden. Dagvaarding voor de rechter zou inhouden dat er eerst nog aanvullend strafrechtelijk onderzoek zou moeten worden gedaan. Dit zou inhouden dat betrokkenen nog langer moeten wachten tot deze zaak tot een einde kan worden gebracht. Dit acht het OM niet wenselijk.

De gemeente is inmiddels op de hoogte gebracht van deze beslissing.