TWENTE - In de week van 20 t/m 24 juni vond de week tegen ondermijning plaats waarbij diverse partners en instanties de handen ineen hebben geslagen tegen ondermijning. Een week met allerlei integrale controles, bewustwordingsactiviteiten en voorlichting in diverse Twentse gemeenten. Het accent lag dit keer op mensenhandel. Er werden controles uitgevoerd bij adressen voor huisvesting van arbeidsmigranten en er vond controle plaats in de prostitutiesector en bij massagesalons. Kenniscentrum Mensenhandel Twente heeft dit moment aangegrepen om hun tweede regionale publiekscampagne af te trappen genaamd ‘onzichtbaar maar waar’.

Burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente is portefeuillehouder Mensenhandel voor de regio Twente: “Het lastige aan mensenhandel is dat het veel verschillende gezichten heeft en daardoor moeilijk op te sporen is. Twente berust daar niet in en investeert in de opsporing en aanpak van deze mensonterende vorm van ondermijning. Door gezamenlijk op te trekken met politie, justitie, gemeenten, de belastingdienst, sociale dienst en andere partners.”

Resultaten Week tegen Ondermijning
- Bij meerdere controles op uitbuiting van arbeidsmigranten werden in totaal 48 personen aangetroffen die niet in de Basisregistratie Personen (BRP) waren ingeschreven. Ook was er op een aantal adressen onduidelijkheid over de BRP inschrijvingen. Een inschrijving in de BRP is nodig voor het verkrijgen van een Burgerservicenummer. En dat nummer is weer nodig om legaal in Nederland te mogen werken. In een aantal gevallen konden personen ter plaatse worden ingeschreven in de BRP. Voor andere gevallen worden nader onderzoek gedaan of zijn mensen uitgenodigd voor een gesprek.
- Tijdens deze controles op woon- en bedrijfsadressen werd in een aantal (kamerverhuur)panden geconstateerd dat de brandveiligheid niet in orde was.
- Met verschillende uitzendbureaus en werkgevers zijn gesprekken gevoerd over de wettelijke eisen en verplichtingen, ook in relatie tot de huisvestiging van arbeidsmigranten. Deze bewustwordingsgesprekken werden over het algemeen goed ontvangen.
- Tijdens een controle van vijf massagesalons werd bij één salon geconstateerd dat er tegen betaling seksuele handelingen werden aangeboden. Hier zal tegenop getreden worden.
- Bij controle van een aantal seksinrichtingen troffen de Sociale Recherche Twente en de Belastingdienst vermoedelijke signalen van mensenhandel en uitkeringsfraude aan. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan.
- Middels een ‘fake-afspraak’ is op twee adressen geconstateerd dat er sprake is van illegale prostitutie. Alle vier betrokken dames hadden geen vergunning. Voor beide woningen volgt nader onderzoek.
- In een oud bedrijfspand was sprake van illegale bewoning. Dit wordt door de lokale handhaving opgepakt.

Buitengebied en ondermijning
- In het buitengebied ging gemeente met boa’s, sociale recherche, politie, Omgevingsdienst Twente en erfcoaches ‘de boer op’. Circa 100 boerenlocaties werden bezocht met als doel bewoners te informeren over de gevaren van drugslabs in het buitengebied en om de meldingsbereidheid te vergroten.
- De gemeenten Rijssen-Holten, Wierden en Hellendoorn organiseerden de eerste werkgroepbijeenkomst in het kader van het Keurmerk Veilig Buitengebied. Samen met vele veiligheidspartners zijn afspraken gemaakt om met elkaar de samenwerking het komende jaar handen en voeten te geven.
- In de week voorafgaand en tijdens de week tegen ondermijning is er in Twente op verschillende plekken een busje en aanhanger geplaatst. Het busje en de aanhanger zaten vol met ‘vaten en materialen’ die gebruikt kunnen worden voor de productie van drugs. Doel van de actie was om aandacht te vragen voor drugscriminaliteit en te onderzoeken in hoeverre inwoners in Twente bereid zijn een verdachte situatie bij de politie of gemeente te melden. Meer informatie over de resultaten van de ze actie is te vinden op politie.nl

Effectieve samenwerking
De samenwerkende diensten maakten goed gebruik van elkaars expertise tijdens de integrale controles. De week tegen ondermijning heeft netwerken versterkt en de uitwisseling van ideeën op gebied van vernieuwing bevorderd. De actieweek leidt tot een aantal vervolgonderzoeken. Informatie die is verkregen tijdens de controles wordt komende tijd gecontroleerd door betrokken instanties, bijvoorbeeld door de Belastingdienst en de Sociale Recherche Twente. Wanneer er aanleiding toe is volgen hieruit nog handhavingsacties, zoals bestuurlijke rapportages of fiscale vorderingen.

Publiekscampagne ‘Onzichtbaar maar waar’
Vorig najaar hield het in mei 2021 opgerichte Kenniscentrum Mensenhandel Twente haar eerste publiekscampagne. Er werden toen foto’s ingezet waarop de 14 Twentse burgemeesters en wethouders te zien waren met een rood touw bij een kombord in hun gemeente. Hiermee lieten zij zien dat mensenhandel overal kan voorkomen en dat we in Twente samen optrekken in de strijd tegen mensenhandel. Tijdens de week tegen ondermijning is de tweede campagne gelanceerd. Vier weken lang wordt er op social media en in de straten van Twente aandacht gevraagd voor mensenhandel. Voor veel mensen is mensenhandel een ver-van-hun-bed-show maar hoewel vaak onzichtbaar vindt mensenhandel ook in Twente plaats. De campagne is bedoeld om extra bekendheid te geven aan het bestaan van het kenniscentrum, maar nog belangrijker: de bewustwording in de Twentse samenleving over mensenhandel te vergroten. Een heel actueel thema gezien ook de verhoogde risico’s op uitbuiting onder Oekraïense vluchtelingen.