ENSCHEDE - Op woensdag 21 juli heeft de politie een (verkeers)controle uitgevoerd aan de Deurningerstraat in Enschede, ter hoogte van het verkeersplein aan de Raffeisenstraat. Dit na aanleiding van toenemende klachten uit de omgeving en gevaarlijke situaties die zich steeds vaker voordoen.


Dit heeft geresulteerd in een 15-tal bekeuringen voor het niet volgen van de verplichte rijrichting. Bestuurders van voertuigen dienen namelijk, zoals de bebording (duidelijk) aangeeft, de verplichte rijrichting naar rechts te volgen.

"Dit negeren en linksaf slaan, dus tegengesteld rijden, is absoluut not-done! Ook de komende tijd zullen we hier vaker op controleren, zowel middels staandehoudingen als middels bekeuringen die op kenteken uitgeschreven worden. Ga je in de fout en ben je niet aan de kant gezet? Hou dan de brievenbus in de gaten", zo laat de politie weten.