ENSCHEDE - Een 25-jarige man uit Enschede is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De man heeft zich eind 2019 schuldig gemaakt aan aanranding in een stadsbus in Enschede.


Direct naar politie gestapt
Op 16 december 2019 zit een vrouw in een bus in Enschede. Op enig moment stappen verschillende mensen in, onder wie een man die naast haar komt zitten. Tegen de politie zegt de vrouw later dat ze dit vreemd vond omdat er genoeg andere vrije zitplaatsen waren. Vrienden van de man nemen achterin de bus plaats. Na enkele minuten voelt de vrouw dat de man haar been aanraakt en richting haar vagina gaat. Met z’n hand onder de rok van de vrouw raakt hij de vagina van de vrouw aan. Op dat moment drukt de vrouw op de stopknop en stapt uit. Vervolgens belt de vrouw een vriendin en is op haar aanraden naar het politiebureau gegaan.

Man liet zich opjutten
De rechtbank vindt de verklaring van de vrouw geloofwaardig, maar kan niet op basis van één verklaring tot een veroordeling komen. Daarvoor is steunbewijs nodig. De vrouw heeft direct na de aanranding een vriendin gebeld. Zij verklaart hetzelfde als de vrouw. Bovendien verklaart de vrouw steeds consistent en bekent de man dat hij zich heeft laten opjutten door vrienden om de vrouw aan te raken. Hij erkent dat hij het been van de vrouw heeft aangeraakt maar ontkent dat hij haar vagina heeft aangeraakt en dat de aanraking ontuchtig was. De rechtbank ziet dat anders. Op basis van de verklaring van de vrouw in samenhang met de verklaring van de vriendin en het feit dat de man deels bekent, vindt de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de man haar heeft aangerand door het betasten van haar been en haar vagina.

Seksuele voorlichting
Bij het bepalen van de straf kijkt de rechtbank naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd, maar ook naar de persoon van de verdachte. De man is verstandelijk licht beperkt en krijgt hulp van een zorginstelling. Op de zitting bleek dat hij wel weet dat hij niet ongevraagd vrouwen mag aanraken. Dat hij een beperking heeft is niet zichtbaar voor anderen. De aanranding vormde een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van de vrouw. De impact hiervan op de vrouw is erg groot. De rechtbank is het met de officier van justitie eens dat een werkstraf in deze zaak een passende straf is. Een deel van die werkstraf wordt voorwaardelijk opgelegd, maar de man moet zich wel aan verschillende voorwaarden houden. Om dit soort strafbare feiten in de toekomst te voorkomen adviseert de reclassering onder andere seksuele voorlichting en educatie met betrekking tot relaties. De rechtbank neemt dat advies over en legt dit als bijzondere voorwaarde op. Ook moet de man de vrouw een schadevergoeding betalen.