ENSCHEDE - Elf Enschedeërs zijn dit jaar in het zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse lintjesregen.


Burgemeester Roelof Bleker reikte dinsdag 26 april 10 lintjes uit in het stadhuis. Het elfde lintje werd uitgereikt in Haaksbergen, gezien de activiteiten in die plaats van de in Enschede woonachtige heer Scholten.

De gedecoreerden zijn:

De heer C.J.M. Bosman, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:

1982 - 1997 vrijwilliger bij en voorzitter geweest van de Stichting Oppascentrale Gehandicapten Twente en diens rechtsvoorgangers. Voorloper van Stichting Informele Zorg (SIZ). Vanaf 2004 verschillende bestuursfuncties bij de Koninklijke Stadsharmonie (voorheen Koninklijke Enschedese Leo Harmonie en Muziekcorps der voormalige Schutterij Enschede). Hij heeft zich enorm ingezet om de fusie tussen deze muziekverenigingen tot stand te brengen.

De heer J. Dubbeldam, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:

Ruim 40 jaar vrijwilliger bij de Maranathakerk van de Christelijk Gereformeerde Kerk Enschede-West. Betrokkene was diaken en was/is ouderling en voorzitter van de kerkenraad. Daarnaast zit hij de jaarlijkse kerkelijke gemeentevergadering en het moderamen voor. Sinds 2000 fungeert hij tevens als koster en is hij bestuurslid van de Commissie van beheer. Hij zorgt tevens voor de samenwerking met de andere vijf gereformeerde kerken in Enschede

De heer M.A. Feddes, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:

Al jaren vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Enschede. Verschillende bestuursfuncties, waarvan 8 jaar voorzitter van Mannenklank Glanerbrug, voorheen het Christelijk Mannenkoor Glanerbrug. Daarnaast is hij webmaster en lid van de jubileumcommissie, verricht hij hand-en-spandiensten, zet hij zich in voor het lief en leed en verzorgt hij de koorkleding. Begin 2022 is het Christelijk Mannenkoor Glanerbrug helaas opgeheven vanwege te weinig nieuwe aanwas. Vele jaren webmaster geweest bij de Enschedese Zangersbond. Momenteel is hij webmaster van OverdagKoor Enschede. Hij is voorzitter van en vrijwilliger bij de Korendag Prismare te Enschede.

De heer G.J. Geverink, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:

Vrijwilliger bij FC Twente. Betrokkene fungeert als vrijwillige medewerker bij de technische dienst. Hij verricht wekelijks kleine reparaties rondom het stadion en draagt tijdens de thuiswedstrijden zorg voor de juiste plaatsing, leging en vervanging van de vuilcontainers. Tijdens de wedstrijden is hij inzetbaar als hulpverlener bij calamiteiten en verstoringen.

De heer E. Hanauer, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:

Ruim 30 jaar vrijwilliger bij de lokale omroep 1Twente Enschede en diens rechtsvoorgangers. Hij verzorgt wekelijks twee radioprogramma’s op zondagmorgen (Tijdloos Eduard en aansluitend “My Generation”). Met name muziek uit de jaren 60. Hij was ook betrokken bij de oprichting van het Poparchief Twente. Hij is ook nauw betrokken geweest bij Stichting Textielbeat en was vele malen presentator van Textielbeat.

De heer T. Hendriks, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:

Vanaf 1986 vrijwilliger bij de woonzorginstelling Livio te Enschede. Hij organiseerde veel activiteiten (o.a. koersballen, mannenclub). Alsmede ondersteunt hij bij vele andere activiteiten en ontspanningsavonden. Tevens betrokken bij de organisatie van de Livio fiets 4-daagse.

Mevrouw D.J. Schiltmans-Leusink, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:

Vanaf 1980 vrijwilliger bij de Volleybalvereniging Twente'05. Zij is o.a. scheidsrechter bij toernooien geweest en jarenlang regioscheidsrechter geweest. Daarnaast het organiseren van vele ander activiteiten en hand- en spandiensten. Vanaf 1993 is zij vrijwilliger bij het Revalidatiecentrum Het Roessingh te Enschede namens de Unie Van Vrijwilligers (UVV)

De heer G.J.A.M Lunter, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:

Jarenlang vrijwilliger bij het woonzorgcentrum De Cromhoff te Enschede van de Stichting Livio geweest. Momenteel vrijwilliger als kerkwacht bij de H. Jacobuskerk te Enschede, vrijwilliger bij de Stichting Enschede Promotie als stadsgids.(Hij ontwikkelde mede stadswandelingen in het Roombeek en Velve-Lindehof. Hij heeft ook een speciale rondleiding ontwikkeld voor de vrijwilligers van café Stonewal, langs plekken in Enschede die een rol spelen of hebben gespeeld voor de LHBTI gemeenschap). Hij was van 2015 - 2020 vrijwilliger bij het Rijksmuseum Twenthe te Enschede. Daarnaast fungeerde hij als gastheer en verzorgde rondleidingen. Tevens al vele jaren vrijwilliger bij de Hospice Leendert Vriel Noord Oost Twente te Oldenzaal.

Mevrouw K. Braamer-Schutte, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Al meer dan 20 jaar vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Enschede. Van 2000 - heden vrijwilliger bij de Stichting Huis van Verhalen te Enschede, voorheen Pastoraat na Ramp.

Mevrouw L.E.H. Reehuis-Wenno, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:

Van 1995 - heden vrijwilliger bij het Mini TheaterAtelier van het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede. Meer dan 20 jaar vrijwilliger (hoofdbegeleider) bij de Stichting MeeReizen. De stichting organiseert vakanties voor mensen met een verstandelijke en soms ook lichamelijke beperking.

De heer H.J.M. Scholten, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:

Vanaf 1984 is hij vrijwilliger bij de Stichting School- en volksfeesten Buurse. Vanaf 1990 is hij penningmeester van de Muziekvereniging Crescendo Buurse.