ENSCHEDE - De Commissie Menselijke Maat Sociaal Domein Enschede voerde in opdracht van de Enschedese gemeenteraad een onderzoek uit. De commissie deed onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden tot verbetering van de menselijke maatvoering in het sociaal domein.

Presentatie aan gemeenteraad

Op dinsdag 26 oktober licht de commissie tijdens een openbare bijeenkomst de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen uit het rapport toe. De gemeenteraad krijgt als opdrachtgever van het onderzoek de gelegenheid als eerste te reageren en vragen te stellen. Deze bijeenkomst is live te volgen via www.enschede.nl/bestuur en duurt van 17.00 tot 18.30 uur.
Het college van B en W is ook bij de presentatie aanwezig en is benieuwd naar de reacties van de gemeenteraad. Het college gaat het rapport zorgvuldig bestuderen en reageert inhoudelijk op een later moment.

Commissie Menselijke Maat

De Commissie Menselijke Maat is ingesteld door de gemeenteraad Enschede en bestaat uit voorzitter Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, Anne Mieke Zwaneveld, Ombudsman gemeente Rotterdam en Jan Dirk Pruim, voormalig raadsgriffier gemeente Almere.

Bekijk hier het Eindrapport - Maatvoering is mensenwerk II van 19 oktober 2021(pdf).

Bekijk hier het Onderzoek Pro Facto Menselijke Maat van 19 oktober 2021(pdf).