ENSCHEDE - Enschede kan dankzij een forse subsidie van het Rijk een impuls geven aan de verkeersveiligheid.

Begin deze week kwam de bevestiging vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat de rijkssubsidieaanvraag van ruim 1,3 miljoen euro is gehonoreerd. Een groot deel van de aangevraagde projecten kan hiermee worden uitgevoerd. Naast de 1,3 miljoen euro vanuit het ministerie dragen ook de provincie Overijssel en de gemeente zelf bij aan het uitvoeren van maar liefst 23 verkeersveiligheidsprojecten. Hiermee verdubbelt het beschikbare budget tot 2,8 miljoen. De uitvoering van de verkeersmaatregelen is voorzien voor 2021.

Verkeerswethouder Jurgen van Houdt: “Ik ben enorm blij dat we deze rijkssubsidie hebben ontvangen. Verkeersveiligheid is een van de speerpunten in onze nieuwe mobiliteitsvisie ‘Leefbaar, aantrekkelijk en bereikbaar’. Het is geen apart thema, bij elk project komt verkeersveiligheid terug. Dat kost ook geld. Met name bij de scholen en voor voetgangers en fietsers hebben we een verlanglijst. Een flink deel van deze knelpunten kunnen we nu gaan oplossen.”

Voorbeelden van projecten verkeersveiligheid

In het maatregelenpakket dat de gemeente heeft ingediend, zijn 23 projecten opgenomen. Een aantal projecten was al in voorbereiding ten tijde van het indienen. Daarnaast heeft de gemeente veel projecten ingediend die de veiligheid van voetgangers en fietsers in Enschede moeten verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het verbreden van de fietspaden langs onder andere de Haaksbergerstraat en de Hendrik ter Kuilestraat. Ook gaat het om verbeteringen op kruispuntniveau, zoals het aanleggen van fietsoversteken op de Geessinkweg of het optimaliseren van een fietsoversteek bij de Auke Vleerstraat met de Kanaalstraat en het kruispunt Boulevard 1945 – Oliemolensingel.
Daarnaast wordt de pilot naar het saneren van overbodige fietspadpaaltjes in stadsdeel Zuid de komende maanden uitgebreid naar de andere stadsdelen in Enschede.

Verkeersdrempels om snelheid auto’s te remmen

Naast veel maatregelen die bijdragen aan fietsveiligheid zijn diverse projecten opgenomen die bijdragen aan de algemene verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het aanbrengen van markeringen, het aanleggen van snelheid remmende plateaus en drempels in woonstraten en het herinrichten van de overgangen van 50 km/u naar 30 km/u wegen.

Infrastructuur en gedrag

Verkeersveiligheid is grofweg te verdelen in infrastructurele maatregelen en gedragscomponenten. In het eerste geval gaat het om het aanpassen van de openbare ruimte om deze leefbaar, bereikbaar en veilig te maken. In het tweede geval gaat het bijvoorbeeld om schoolprojecten als ‘dode hoek’ of het project ‘kruispunt’. Ook valt hierbij te denken aan een e-bike cursus, een opfriscursus voor ouderen of een scootmobielcursus. De grote rijkssubsidie van nu is vooral bedoeld voor de infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen.

Overzicht van de gehonoreerde maatregelen

Stadsdeel West

1. Snelfietsroute N18
2. Boekelosestraat Usselo
3. Boekelosestraat komgrens Boekelo
4. Fietspaden Haaksbergerstraat (Europalaan – Usselerrondweg)
5. Snelheid remmende plateaus Wicher Nijkampstraat
6. Fietsoversteek Auke Vleerstraat – Kanaalstraat
7. Fietspaden Hendrik ter Kuilestraat

Stadsdeel Noord

8. Kruispunt Voortsweg – Lonnekerspoorlaan – Lijsterstraat

Stadsdeel Zuid

9. Broekheurne-Ring – het Stroink
10. Broekheurne-Ring – de Posten – de Kiepe
11. Vlierstraat - Berghuizenbrink - Volthebrink
12. Herinrichting Het Stroink (wegvak)
13. Herinrichting Knalhutteweg
14. Vrielinklanden inrichtingen conform 30 km/u
15. Fietsoversteken Geessinkweg
16. Koppelboerhoek – Broekheurne-Ring

Stadsdeel Centrum

17. Kruispunt Boulevard 1945 – Oliemolensingel
18. Fietsstraat Wooldriksweg
19. Herinrichting Haaksbergerstraat (Zuiderval – Broekheurnerweg)
20. Hoge Bothofstraat

Stadsdeel Oost

21. Gronausestraat Glanerbrug
22. Reconstructie Hoge Boekelerweg

Alle stadsdelen

23. Saneren overbodige fietspaaltjes