ENSCHEDE - Begin februari verdwijnen de ondergrondse bedrijfsafvalcontainers in de binnenstad en introduceert de gemeente een nieuwe manier van afvalinzameling; met (elektrische) bakfietsen, op afspraak/afroep en bij u aan de voordeur! Dit wordt uitgevoerd door het bedrijf Inzamelhelden in samenwerking met de bestaande afvalinzamelaars.

Wij werken graag samen met u aan het mooier, schoner en veiliger maken van onze binnenstad. Ook streven we naar een zero-emissie voor de binnenstad. Het afgelopen jaar is er zowel bij ondernemers, bewoners als bezoekers veel ergernis ontstaan over bijplaatsen van afval in de binnenstad en de vele vervoersbewegingen die hierdoor veroorzaakt worden. Daarom gaan we de afvalinzameling in de binnenstad van Enschede veranderen.

DE ONDERGRONDSE BEDRIJFSAFVALCONTAINERS VERDWIJNEN

Begin februari verdwijnen de ondergrondse bedrijfsafvalcontainers. De containers voor huishoudelijk afval, waar u kleinere hoeveelheden van 30L in kunt storten, blijven nog tot 1 april staan. Na 1 april verdwijnen ook deze containers en kan afval alleen nog in kleine hoeveelheden aan de rand van het stadserf bij ondergrondse containers worden aangeboden.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?

De komst van Inzamelhelden op het stadserf van Enschede kan gevolgen voor u hebben. We hebben de verschillende mogelijkheden op een rijtje gezet.

  • Mogelijkheid 1: uw afvalinzamelaar sluit zich bij Inzamelhelden aan:

Uw afvalinzamelaar gaat gebruik maken van de diensten van Inzamelhelden. Dit betekent dat er voor u het een en ander gaat veranderen. Uw afvalinzamelaar neemt contact met u op over hoe de nieuwe manier van inzamelen er voor u gaat zien.

  • Mogelijkheid 2: uw afvalinzamelaar sluit zich niet bij Inzamelhelden aan:

Afvalinzamelaars mogen kiezen of ze zich wel of niet bij Inzamelhelden aansluiten. Het is dus mogelijk dat uw afvalinzamelaar geen gebruik gaat maken van Inzamelhelden en op de ‘oude’ manier door blijft werken. Wat wel veranderd is dat u niet langer gebruik kunt maken van de oude ondergrondse containers aangezien deze worden weggehaald. Verdere afstemming over mogelijke veranderingen van uw afvalinzameling vindt plaats tussen u en uw gecontracteerde inzamelaar.

  • Mogelijkheid 3: U overweegt zelf het aansluiten bij Inzamelhelden