ENSCHEDE - Na de herfstvakantie starten in Enschede drie locaties voor buitenschoolse opvang met een zogenoemde BSO+.

In de BSO+ is een extra pedagogisch medewerker aanwezig, waardoor er ruimte en aandacht is om ook kinderen met een lichte ondersteuningsbehoefte op te vangen. De inzet van de extra pedagogisch medewerker wordt gesubsidieerd door de gemeente. Het College van B&W heeft op 28 september over de toekenning van de subsidie besloten.

De drie locaties waar BSO+ geboden wordt zijn BSO Piccolo van kinderopvangorganisatie Humankind, BSO Olympialaan van Partou en BSO Stroink van Columbus Junior. Per locatie is per dagdeel ruimte voor maximaal 5 kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Het betreft in eerste instantie een pilot voor de periode tot eind 2023.

Inclusieve kinderopvang
Wethouder jeugd en onderwijs June Nods is blij met de BSO+: “Hoe mooi is het wanneer kinderen die wat extra zorg en aandacht nodig hebben, toch gewoon met hun vriendjes en vriendinnetjes naar de buitenschoolse opvang kunnen. Dit is een mooie stap naar nog meer inclusieve kinderopvang.” Mieke van de Kop, regiopedagoog bij Humankind, onderschrijft die gedachte: “We willen ieder kind bieden wat het beste bij hem of haar past. Om dat goed te kunnen doen, is soms wat extra capaciteit nodig. Met deze pilot krijgen we daarvoor nu de ruimte en kunnen we een extra pedagogisch medewerker inzetten.”

Toeleiding door het wijkteam
De toeleiding naar BSO+ zal plaatsvinden door het wijkteam, in overleg met de betrokken kinderopvangorganisaties. “Het gaat er om dat we in overleg met de kinderopvangorganisatie en de ouders bepalen of BSO+ de meest passende plek is voor een kind,” aldus Elly van Hoof, één van de managers van de wijkteams. “Is er bijvoorbeeld voldoende structuur voor het kind? Kan het kind in de BSO+ lekker spelen en ook samen spelen?”. Veronique Becking, teamleider bij Columbus Junior: “Sommige kinderen gedijen net niet in een reguliere BSO-setting. Maar opvang in bijvoorbeeld een zorgboerderij is eigenlijk ook weer niet nodig. Voor die kinderen kan BSO+ een passende oplossing bieden.”

Evaluatie
De kinderopvangorganisaties en gemeente hebben afgesproken om tijdens de pilot de vinger regelmatig aan de pols houden. Anouschka Loche, locatiemanager bij Partou: “We hebben deze pilot in goed onderling overleg voorbereid en we zullen ook in de uitvoering regelmatig contact houden. Ik heb er alle vertrouwen dat we samen iets moois neer zetten voor de kinderen in Enschede.”