ENSCHEDE - De gemeente Enschede heeft werkzaamheden op de mogelijk nieuwe bedrijfslocatie van Rubber Verwerker Nederland (RVN) per direct stil gelegd.


Een maand geleden werd al een bouwstop aan het bedrijf opgelegd vanwege bouwwerkzaamheden waarvoor geen omgevingsvergunning was verleend. Het besluit van donderdag heeft betrekking op de aanvoer en opslag van banden waarvoor nog geen vergunning is verleend.

“Er loopt sinds eind juli een inspraakprocedure over het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning voor dit bedrijf”, aldus locoburgemeester Niels van den Berg. “De termijn daarvoor loopt nog tot begin september. Daarna moet er een definitief besluit worden genomen. Bovendien moeten er nog bouwkundige aanpassingen op het terrein worden doorgevoerd om aan de eisen van milieu en brandveiligheid te kunnen voldoen. Tot die tijd is het niet toegestaan (oude) banden op het terrein op te slaan of te verwerken”.

RVN is op dit moment gevestigd in Almen (gemeente Lochem) op een terrein langs het Twentekanaal, waar een grote voorraad oude banden ligt opgeslagen. Het bedrijf heeft deze locatie verkocht aan de gemeente Lochem en moet op de kortst mogelijke termijn het terrein leeg opleveren. De gemeente Enschede wil met een dwangsombeschikking voorkomen dat in strijd met de geldende regels wordt gehandeld. Locoburgemeester Van den Berg daarover: “We begrijpen dat RVN in een lastige situatie is beland, maar procedures zijn er niet voor niets. Het kan niet zo zijn dat het milieu en de veiligheid voor de omgeving in het geding komen.”