ENSCHEDE - Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft bekend gemaakt dat Centrumkwadraat één van de 27 projecten is die subsidie uit de Woningbouwimpuls ontvangt. De subsidie wordt ingezet voor de ontwikkeling van woningen aan de zuidzijde van de Hengelosestraat/Molenstraat en rondom het Stationplein.


Het gaat om ongeveer 700 woningen, waarvan ruim 80% in het betaalbare deel zitten (sociale huur, middenhuur en koopwoningen tot € 310.000,-). “Deze bijdrage en de financiële toezegging van 1 miljoen door de Provincie onderstrepen het belang van Centrumkwadraat voor het realiseren van de ambities van Enschede.”, aldus wethouder Jeroen Diepemaat. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de cofinanciering door de gemeente.

Talent binden

Eén van de grootste opgave waar Enschede voor staat is het aantrekken en vasthouden van talent. Centrumkwadraat wil een hoog stedelijk werk- en woongebied creëren met een passend woningaanbod voor het deze doelgroep.

Interview

Wethouder Jeroen Diepemaat is blij met deze subsidie. In het filmpje geeft hij een korte toelichting op het belang van het Centrum Kwadraat.

https://youtu.be/7APPW_NE42w