ENSCHEDE - De keerzijde is een toenemende druk op de Enschedese woningmarkt. Om aan de woningbouwbehoefte te voldoen moeten versneld plannen worden uitgevoerd.


Wethouder Jeroen Diepemaat: “De investeringsagenda en extra menskracht moeten zorgen voor een versnelling zodat we onze eigen bewoners en talenten blijvend aan onze stad kunnen binden. Maar naast de lokale en regionale woningbehoefte willen we ook een bijdrage leveren aan de landelijke bouwopgave. Dit betekent dus dat we meer woningen toevoegen, 9300 in de komende tien jaar. We zijn in gesprek met de Provincie om te kijken of we deze ambitie ook kunnen opnemen in de regionale woonafspraken”. De versnelling zit in de sleutelprojecten als Centrumkwadraat, De Kop, Esmarkerveld en Cromhoff. Projecten waarvoor Enschede het afgelopen jaar (financiële) steun van de Provincie en Rijk heeft ontvangen.

Voortgangsrapportage

De ambitie van 9300 woningen staat in de nieuwste voortgangsrapportage van het woonbeleid. Jaarlijks wordt hierin gekeken hoe het staat met de afspraken in de Woonvisie (2019). Andere opmerkelijke punten uit de Voortgangsrapportage:

  • In 2020 zijn circa 700 woningen toegevoegd aan de Enschedese woningvoorraad. Dit is meer dan twee keer zo veel als onze huidige ambitie in de Woonvisie van 300 woningen per jaar.
  • We verwachten dit jaar twee locaties voor flexwonen in te richten. Een concept voor mensen met een tijdelijke en vaak urgente huisvestingsbehoefte. Hiermee proberen we dakloosheid zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Door de subsidie van het rijk van € 450.000 kunnen we versnellen in de realisatie van een nieuwe woonwagenlocatie. We hopen in 2022 vijf tot acht standplaatsen bouwrijp op te leveren. Na de zomer komt de gemeente met een voorstel voor de nieuwe locatie.
  • De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning bedroeg vorig jaar 7,4 maanden. Dit is korter dan de afgesproken termijn van maximaal 12 maanden