ENSCHEDE - Vanwege de drukte in de binnenstad van Enschede worden aankomende evenementen heel beperkt toegestaan.


Daarom heeft de gemeente geen vergunning afgegeven voor Muziek in de Straten en zullen activiteiten die Gogbot heeft gepland voor de Oude Markt niet worden vergund. De overige programmaonderdelen van Gogbot kunnen in principe doorgaan. Deze procedure loopt nog.

De afgelopen periode is geconstateerd dat het, met name op de marktdagen en tijdens de weekenden, druk is in het centrum van Enschede. Hierdoor is het soms lastig om de 1,5 meter afstand aan te houden. Het laten plaatsvinden van evenementen in het centrum heeft een aantrekkende werking op mensen, waardoor het op sommige momenten nog drukker wordt. Daarbij komt ook dat door het plaatsen van diverse objecten (podia, stoelen, tafels, foodtrucks enz.) er minder vloeroppervlakte beschikbaar is voor het publiek en de 1,5 meter nog lastiger wordt. Dit wordt tevens versterkt door de uitbreiding van de terrassen op de Oude Markt.

“Alert blijven, het virus is niet weg”
Burgemeester en voorzitter van Veiligheidsregio Twente Onno van Veldhuizen: “Ik begrijp de behoefte aan plezier en vertier, zeker nu in de vakantieperiode. Maar we moeten ons realiseren dat de ruimte die de noodverordening nu biedt voor het organiseren van evenementen maar zeer beperkt is. En dit is met een bewuste reden. Het coronavirus is niet weg en om ons heen zien we op sommige plekken het aantal besmettingen weer oplopen. We moeten met elkaar alert zijn om een toename van besmettingen in Twente waar mogelijk te voorkomen.”

Zorgvuldige toetsing
Alle aanvragen voor grotere evenementen worden besproken binnen de Veiligheidsregio. Burgemeester Van Veldhuizen: “We toetsen de aanvraag zorgvuldig aan de hand van COVID-19 risicofactoren. Hierbij wordt ook gekeken naar de publieksomvang in relatie tot de locatie. Een aantal plekken in de binnenstad vormt hierin een risico. Het houden van 1,5 meter afstand is een voorschrift uit de COVID-19 noodverordening. Deze moet te allen tijde, op een aantal uitzonderingen na, nageleefd (kunnen) worden.”