ENSCHEDE - Gemeente Enschede en planontwikkelaar Ska-pa hebben een exploitatieovereenkomst getekend voor de bouw van 36 loft woningen voor young professionals aan de Brammelerdwarsstraat. De verwachting is dat Ska-pa in 2023 start met de bouw en dat in 2024 de eerste woningen worden opgeleverd.

Met de nieuwbouw van worden de plannen aan het Stationsplein compleet. Recent nog werd door de gemeente een overeenkomst gesloten voor de bouw van een woontoren met 159 woningen ook voor young professionals. De ontwikkeling aan de Brammelerdwarsstraat is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het Centrumkwadraat.

BIJZONDERE WONINGEN

Het gebouw dat straks ontstaat vormt door variatie in maat en schaal een ruimtelijke schakel tussen de woontoren ernaast en de bestaande Bouw aan de korte Hengelosestraat. Programmatisch wordt dit een type woning die Enschede nog niet kent. Met de loft richt Ska-pa zich vooral op jonge samenwonende professionals. Wethouder Jeroen Diepemaat: “De ontwikkeling aan de Brammelerdwarsstraat is een belangrijke stap in de gebiedsontwikkeling Centrumkwadraat. De te bouwen lofts zijn een waardevolle toevoeging van de woningvoorraad in het centrum. De locatie is een prachtige plek voor iedereen die zich aangetrokken voelt tot een hoog stedelijke omgeving. Met het station op een steenworp afstand en met een tal van voorzieningen en faciliteiten dichtbij.

MEER LEEFBAARHEID

De nabije voorzieningen van de binnenstad gecombineerd met een omgeving die uitnodigt om gebruikt te worden, zorgen voor ontmoeting en onderlinge samenhang. In de tussenruimtes ontstaan interessante verblijfsruimten met een doorlopende groene verbinding tussen de binnentuin, het plein en de geveltuintjes. Voor duurzaamheid is veel aandacht. Denk aan de toepassing van groene binnentuinen, daken en gevels, maar ook het bergen van hemelwater.

Om woningbouw en leefbaarheid de ruimte te geven verplaatst de gemeente de ingang van de parkeergarage Stationsplein naar de Piet Heinstraat. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de mobiliteitsvisie waarin het autovrij maken van het Stationsplein is opgenomen.

MET ARCHITECTEN

Architect Judith Lansink: “Ontwerpen op deze locatie zie ik als een uitdagende precisieopgave. Alle facetten van ons vakgebied komen op deze locatie aan de orde. Enerzijds de inhoudelijke opgave om op deze plek programma toe te voegen dat bijdraagt aan het functioneren van de stad. Anderzijds de opgave om binnen de beperkte bouwruimte een realistisch bouwproces vorm te geven met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. De opgave is groter dan alleen het gebouw. Juist de samenhang tussen bestaande cultuurhistorische omgeving en de verschillende nieuwe elementen maakt dat er een gelaagdheid en daarmee waarde toegevoegd wordt aan het gebied. Dat vraagt om een integrale benadering en samen optrekken van de verschillende partijen.

CENTRUMKWADRAAT

De ontwikkelingen binnen Centrumkwadraat volgen elkaar in rap tempo op. Sinds de vaststelling van het ambitiedocument Centrumkwadraat in februari 2020 heeft Enschede in Centrumkwadraat

5 locaties tot ontwikkeling gebracht met 4 verschillende bestemmingsplannen waar in totaal nu 713 woningen concreet in de planning staan. Hiervan wordt circa 70% in het betaalbare segment gerealiseerd. Het Rijk en de Provincie hebben het belang van Centrumkwadraat ook onderkend en inmiddels 25 miljoen euro aan externe subsidies beschikbaar gesteld voor deze en de verdere ontwikkeling van Centrumkwadraat. Met deze ontwikkelingen zal het centrum van Enschede de komende jaren een ware metamorfose ondergaan.