ENSCHEDE - De gemeenteraad stemde maandag 1 juli in met een bijdrage van 3,8 miljoen euro voor een grootschalige opknapbeurt van de buurt Hanenberglanden. Het bedrag is bedoeld voor een project dat de leefbaarheid en veiligheid in de buurt aanzienlijk zal verbeteren.  

VOORWAARDELIJKE BIJDRAGE

Het Rijk heeft de gemeente Enschede eind vorig jaar een subsidie toegekend uit het Volkshuisvestingsfonds van 7,3 miljoen euro. De bijdrage van de gemeente is een vereiste om de subsidie definitief te kunnen ontvangen. Met aanvullende middelen is in totaal nu 12 miljoen euro beschikbaar om de buurt de komende 10 jaar grondig op te knappen.

IN GESPREK MET WONINGEIGENAREN

De middelen zijn voornamelijk bedoeld voor het verbeteren van de woningen van de particuliere eigenaren die zelf onvoldoende kunnen investeren in het onderhoud van hun huis. Eigenaren moeten wel 10% van de totale kosten zelf bijdragen. De gemeente helpt de eigenaren door met hen in gesprek te gaan over hun persoonlijke woonsituatie en geeft advies over de mogelijkheden. Naast woningverbetering zijn er ook mogelijkheden om de openbare ruimte aan te pakken. Daarmee wordt de buurt veiliger en groener en wordt verpaupering voorkomen.

SAMEN MET DE BUURT AAN DE SLAG

Voor de zomervakantie worden woningeigenaren via een brief geïnformeerd over de start van het project. Voor de uitwerking van het totaalplan wordt de samenwerking gezocht met bewoners en partners in de buurt zoals de buurtcommissie, zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporatie De Woonplaats. Dit netwerk zal worden gebruikt voor ondersteuning bij het verbeteren van de buurt en verder worden uitgebreid.

‘BUURT WAAR MENSEN WEER GRAAG WILLEN WONEN.’

Wethouder Jeroen Diepemaat is blij dat de plannen werkelijkheid worden: “Dankzij de bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds en de bijdrage van de gemeente kunnen we ruim 200 woningen en de openbare ruimte aanpakken. Dat is hard nodig. We geven de buurt hiermee echt de impuls die het verdient. Ik heb er vertrouwen in dat Hanenberglanden over een aantal jaren een buurt is waar mensen weer graag willen wonen.”