LOSSER - Commissaris van de Koning Andries Heidema stelt Gerrit Jan Kok uit Enschede aan als waarnemend burgemeester van Losser. Kok begint 16 november met zijn werkzaamheden in Losser. Inmiddels is hij hiervoor beëdigd op het provinciehuis in Zwolle.


Burgemeester Cia Kroon is ziek en heeft haar ambtsuitoefening daarom voor onbepaalde tijd neergelegd. In goed overleg met haar, met de fractievoorzitters in de gemeenteraad en met het college van B&W van Losser heeft Commissaris van de Koning Andries Heidema besloten om voor onbepaalde tijd een waarnemend burgemeester in Losser te benoemen.

Ervaren bestuurder

Gerrit Jan Kok (geboren in 1960 te Enschede) heeft een brede ervaring als bestuurder. Tot mei van dit jaar was hij nog waarnemend burgemeester van Staphorst. Daarvoor was hij bijna vier jaar waarnemer in Haaksbergen, waar hij te maken had met moeilijke financiële en organisatorische vraagstukken. Eerder was hij gedeputeerde voor de provincie Overijssel, burgemeester van Ommen en wethouder in Enschede.

Kok kent de provincie dus goed; hij brengt een netwerk mee uit de periode dat hij dagelijks bestuurder was in deze provincie, en heeft zowel in de Twentse als in de Sallandse regio gewerkt. Naast zijn ervaring, staat Kok bekend als een deskundig, daadkrachtig en oplossingsgericht bestuurder.

Continuïteit van bestuur

Commissaris van de Koning Heidema: “Ik heb waardering voor de wijze waarop het college van Losser de afgelopen weken - samen met de gemeenteraad - op een zorgvuldige manier het bestuurlijke werk bij afwezigheid van Cia Kroon heeft ingevuld. Echter, omdat onvoldoende helder is wanneer zij haar werkzaamheden kan hervatten, vind ik het voor de continuïteit van bestuur van belang dat Losser kan terugvallen op een tijdelijke burgemeester.”

De Commissaris van de Koning benadrukt dat alles is gericht op een volledig herstel van burgemeester Kroon. “Ik wens Cia Kroon uiteraard veel sterkte bij de medische behandeling en een goed herstel toe!”