ENSCHEDE - Als je weet dat kinderen puzzels veel beter oplossen als ze eerst lekker een stuk hebben gerend. En als je weet dat er beduidend minder gepest wordt als er natuur op het schoolplein aanwezig is. Dan ga je als school toch als de wiedeweerga aan de slag met het aanleggen van een groen schoolplein? Onderzoeken wijzen het uit: natuur en bewegen doen de kinderen goed. Daarom: Groene schoolpleinen!


Vorig jaar bijna 100 schoolpleinen vergroend

Maike Nelissen begeleidt namens provincie Overijssel het proces om in Overijssel groene schoolpleinen te realiseren. En daar is ze met haar programmateam aardig succesvol in. “Of we dat dit jaar met corona ook gaan halen, is nog even bekijken, maar het resultaat is echt goed. De doelstelling van de provincie is dan ook haalbaar denken we: alle schoolpleinen in 2025 groen. Met het programma ‘Alle schoolpleinen groen in 2025’ willen we in Overijssel een groene schoolpleinenbeweging op gang brengen. We hebben namelijk de ambitie om alle kinderen meer in de natuur te krijgen. Scholen spelen daarin een cruciale rol. Immers, als je alle schoolpleinen aanpakt, dan bereik je ook alle kinderen in onze provincie.”

Wat is een groen schoolplein?

“Groen is niet alleen even een stukje gras aanleggen, het is een totaal ander concept van het inrichten van schoolpleinen. Het doel is om een rijke, natuurlijke speel- en leeromgeving te creëren, waarbij spelen in de natuur, het beleven van insecten en vogels en het ontdekken van (onder meer) eetbare gewassen onderdeel van het concept kunnen uitmaken. Het maakt daarmee ook het geven van lessen in de buitenlucht eenvoudiger. Daarnaast kan het helpen om hittestress te voorkomen en te zorgen voor een betere afwatering van regenwater.”

Scholen kunnen € 10.000,- subsidie krijgen als ze met een goed plan komen

Dat varieert van de aanleg van een Tiny Forest, zoals basisschool La Res heeft gedaan, tot een klimaatadaptief schoolplein als basisschool Stadsveld en een moestuin zoals bij De Kiem. “Naast de subsidie ontvangen de scholen ook nog goede ondersteuning. Op onze website bieden we een toolkit aan met inspiratie en handleidingen, we geven trainingen en bijeenkomsten en we helpen scholen in het realisatieproces. Belangrijk is dat het proces door het hele team gedragen wordt. Het is namelijk een schoolbreed principe. En,” besluit Maike, “we gaan in Enschede volop samen optrekken met de gemeente, omdat in deze stad echt mooie dingen gebeuren. Kijk waar kansen liggen, bundel de krachten en maak slimme combinaties. Samen zorgen we ervoor dat er een mooie beweging op gang komt!”