ENSCHEDE - De gemeente Enschede start maandag 26 oktober met de verdere herinrichting van de Hoge Bothofstraat.


De gemeente heeft als doel om van de Hoge Bothofstraat een veiligere, groenere en leefbaardere plek te maken. Werken aan de weg brengt helaas ongemak met zich mee. De gemeente doet er alles aan om deze overlast tot een minimum te beperken.

Het gedeelte van de Hoge Bothofstraat, tussen de Reudinkstraat en de Oldenzaalsestraat, wordt opnieuw ingericht. De straat wordt, net als het al afgeronde deel, fysiek versmald en de vrijliggende fietspaden worden verwijderd. De ruimte die ontstaat, wordt gebruikt om de Hoge Bothofstraat te vergroenen met bomen en bloemenlinten. Als de werkzaamheden klaar zijn geldt in de hele Hoge Bothofstraat een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Om het gevoel van verkeersveiligheid te vergroten, worden er fietssuggestiestroken aangebracht, komt er 30 meter vrijliggend fietspad bij de aansluiting op de Oliemolensingel en wordt op dezelfde hoogte een stalen buis verplaatst. Ook zoekt de gemeente naar een alternatief voor een busroute door de Hoge Bothofstaat.

Verbeteren van de verkeersveiligheid
Na de herinrichting van het eerste gedeelte ontving de gemeente diverse opmerkingen en zelfs een petitie over de verkeersveiligheid in de Hoge Bothofstraat. Daarom zijn wij met de initiatiefnemers van de petitie en de wijkraad in gesprek gegaan. Uit deze gesprekken kwamen 4 belangrijke knelpunten:

 • Automobilisten rijden vaak nog te hard.
 • Doordat de vrijliggende fietspanden zijn verwijderd, hebben fietsers geen eigen verkeersruimte meer.
 • De aansluiting op de Oliemolensingel is erg krap. Hierdoor komen automobilisten, maar vooral ook fietsers in de knel te zitten.
 • Het is onduidelijk dat de twee delen van de hoge Bothofstraat verschillend zijn ingericht.

Bij de verdere inrichting van de Hoge Bothofstraat hebben wij de door u aangedragen knelpunten meegenomen in het ontwerp. Naast de oorspronkelijke maatregelen, zoals het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km/uur en het op gelijke wijze inrichten van de gehele straat, neemt de gemeente een extra aantal maatregelen.

Aanbreng van fietssuggestiestroken
Bij een 30 km/uur weg delen fietsers en automobilisten dezelfde weg. Door aan beide kanten van deze weg een rode fietssuggestiestrook aan te leggen, krijgen fietsers een belangrijkere rol en wordt de weg visueel versmald voor automobilisten. De fietssuggestiestroken vergroten het gevoel van verkeersveiligheid en helpen bij het afremmen van het autoverkeer. Het aanbrengen van de rode coating gebeurt in de lente van 2021. Dit jaar worden alvast de markeringen aangebracht.

Aanleg vrijliggend fietspad ter hoogte van de Oliemolensingel
Om fietsers meer ruimte te geven bij de aansluiting met de Oliemolensingel, wordt hier ongeveer 30 meter vrijliggend fietspad aangelegd. Op deze manier komen fietsers niet meer vast te zitten tussen automobilisten die wachten om op de Singel te komen.

Verplaatsen stalen buis
Om automobilisten meer ruimte te geven bij het in- en uitrijden van de Hoge Bothofstraat vanaf de Oliemolensingel, verplaatst de gemeente de aangebrachte stalen buis een stuk van de weg af. De stalen buis is ervoor bedoeld om te voorkomen dat mensen over het gras rijden. Door de buis iets te verplaatsten, ontstaat er gevoelsmatig meer ruimte op de weg.

Gemeente en Keolis zoeken naar mogelijkheden voor buslijn 6 (Stokhorst)
Samen met Keolis zoekt de gemeente naar een andere mogelijkheden voor de buslijn 6 naar Stokhorst. De gemeente wilde namelijk, in overleg met de wijkraad, de busroute van de Oosterstaat verleggen naar de Hoge Bothofstraat. Dit in verband met de net aangelegde fietsstraat F35 in de Oosterstraat. Diverse buurtbewoners hebben hiertegen bezwaar gemaakt. De gemeente en Keolis zijn in gesprek over de mogelijkheden; hoe kunnen we alle haltes en bestemmingen blijven bedienen en ook rekening houden met de wensen van buurtbewoners. Er is dit moment geen duidelijkheid of er een geschikt alternatief is. Totdat er meer duidelijkheid is rijdt lijn 6 de ‘omleidingsroute’ via de Boulevard 1945 en de Oliemolensingel. Zodra we meer informatie hebben informeren wij de wijkraad en buurtbewoners.

Planning en bereikbaarheid
De werkzaamheden aan de Hoge Bothofstraat starten op maandag 26 oktober en zijn naar verwachting medio december afgerond. Tijdens de werkzaamheden blijven bedrijven, woningen en het parkeerterrein van de Performance Factory bereikbaar. Direct aanwonenden worden hierover per brief geïnformeerd. Om de overlast te beperken vinden de werkzaamheden in fases plaats.

 • Fase 1:

  vanaf 26 oktober werkt de gemeente tussen de Oldenzaalsestraat en de hoofdingang van het Performance Factory terrein.
 • Fase 2:

  na afronding van fase 1 wordt er gewerkt tussen de hoofdingang van het Performance Factory terrein en de Reudinkstraat en wordt het vrijliggende fietspad ter hoogte van de Oliemolensingel aangelegd. Ook brengt de gemeente markeringen aan op het wegdek.
 • Fase 3:

  wanneer het weer het toelaat wordt de rode coating op de fietsstroken in het voorjaar van 2021 aangebracht.