ENSCHEDE - Vanaf 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer voor het verwarmen van gebouwen, om te koken en om te douchen. Dit is afgesproken in het landelijk Klimaatakkoord. De overstap naar duurzame en aardgasvrije warmte noemen we de warmtetransitie. Elke gemeente moet voor eind 2021 in een Transitievisie Warmte aangeven hoe de gemeente van het aardgas af gaat. De voorlopige visie voor Enschede is klaar en inwoners kunnen tot 29 september hun mening hierover geven.

Waarom van het aardas af?

Het afbouwen en uiteindelijk stoppen met het gebruik van aardgas zal de uitstoot van CO2 flink verminderen. De uitstoot van CO2 is één van de hoofdoorzaken van klimaatverandering. Ook kunnen we dan stoppen met de aardgaswinning in Groningen, waardoor daar de problemen met aardbevingen hopelijk worden teruggedrongen.

Routekaart naar een aardgasvrij Enschede

In de Transitievisie Warmte vertellen we hoe we aan de slag gaan met het aardgasvrij maken van Enschede. We geven aan wanneer welke wijken van het aardgas af kunnen en wat mogelijke duurzame alternatieven zijn voor aardgas per wijk. We kunnen niet 30 jaar vooruit kijken. Daarom wordt de Transitievisie Warmte iedere vijf jaar aangepast, zodat er ruimte is voor nieuwe innovaties.

Welke alternatieven zijn er nu?
Een adviesbureau heeft per wijk onderzocht welk alternatief voor aardgas het meest geschikt is. Voor sommige wijken is dat een collectief warmtenet en voor andere wijken zijn dat de individuele elektrische oplossingen, zoals een warmtepomp. Er zijn ook wijken waar nog geen keuze gemaakt kan worden. Daar ligt de focus eerst op energie besparen. Energie besparen, bijvoorbeeld door betere isolatie is overigens voor alle alternatieven de belangrijkste eerste stap.

Welk alternatief geldt voor uw wijk?
Op www.enschede.nl/aardgasvrij ziet u een kaart waarin staat welk duurzaam alternatief voor aardgas per wijk het meest geschikt is. Hierbij is gekeken naar wat de meest geschikte oplossing voor het merendeel van de huizen is. Dit hoeft dus niet meteen de beste oplossing voor iedere woning in deze wijk te zijn.

Haalbaar en betaalbaar is het uitgangspunt
De warmtetransitie slaagt alleen als het voor iedereen betaalbaar is en iedereen mee kan doen. Dit zijn dan ook de belangrijkste uitgangspunten in de Transitievisie Warmte. Op dit moment is dat nog (lang) niet overal het geval en is extra geld vanuit het Rijk noodzakelijk. We starten waar het wél kan. Bij de wijken waar de overstap naar aardgasvrij nog niet betaalbaar is, kijken we welke tussenstappen mogelijk zijn, zoals isoleren.

U kunt uw mening geven
De Transitievisie Warmte kunt u nu lezen via www.enschede.nl/aardgasvrij. Hier vindt u ook een video en een samenvatting van de visie. Tot 29 september kunt u uw mening geven over de Transitievisie Warmte door een zienswijze in te dienen. Dit kan via onze website of door een brief te sturen aan de gemeente.