ENSCHEDE - De Jufferbeek, die door het natuurterrein Lonnekerberg stroomt, wordt klimaatbestendig gemaakt. De beek wordt ondieper gemaakt, zodat ze het water tijdens de droge periodes beter kan vasthouden. De werkzaamheden zijn in augustus begonnen en duren tot met november 2023.


De verandering van het klimaat zorgt voor steeds extremere weersomstandigheden. Periodes van droogte houden langer aan en tijdens regenbuien valt er vaker een grote hoeveelheid water. Het is daarom belangrijk het water langer vast te houden, zodat er voldoende overblijft tijdens droge periodes. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat er tijdens hevige regenbuien geen wateroverlast ontstaat.

EEN DIEPE BEEK

De Jufferbeek is diep uitgesleten en onttrekt hierdoor veel (grond)water uit de omgeving. Door de beek ondieper te maken, gebeurt dit minder en wordt het bufferende vermogen van de bodem groter. Door het water beter vast te houden in de bodem, kan de grondwaterstand stijgen en is de natuur minder kwetsbaar in tijden van droogte.

WAT GAAT ER PRECIES GEBEUREN?

Op de beekbodem wordt een laag leemhoudend zand aangebracht. Ook komen er drempels op de beekbodem die het zand goed vasthouden. Dit voorkomt dat de beek uitslijt. De beek behoudt het vermogen om regenwater, tijdens hevige buien, goed af te voeren.


Hoewel de werkzaamheden grotendeels bij de beek plaatsvinden, is het mogelijk dat bezoekers tijdens een wandeling kranen en trekkers tegenkomen die de leem en het materiaal voor de drempels aanvoeren.

Het klimaatbestendiger maken van de Jufferbeek wordt mede mogelijk gemaakt door het Waterschap Vechtstromen en de Provincie Overijssel.