ENSCHEDE - Gemeenten staan voor een stevige en complexe opgave; op de agenda staan duurzame ontwikkelingen die bijdragen aan klimaat, energie, mobiliteit, gezondheid en herstel van de biodiversiteit. Ook gemeenten in Overijssel staan voor deze opgave en zijn daar al volop mee bezig. Zo ook Enschede.


Als ondersteuning bij deze ontwikkelingen heeft de provincie Overijssel samen met Enschede een toolbox met klimaat adaptieve en natuur inclusieve principes laten samenstellen. Deze principes zijn bruikbaar bij het aanpakken van de natuur- en klimaatopgave in de stad. De voorbeelden zijn ook zeer bruikbaar voor andere plekken in Overijssel. Zo zorgen we samen voor een aantrekkelijke leefomgeving in ons Overijssel van vandaag en morgen.

Met dit rapport geeft de provincie Overijssel een overzicht van klimaatadaptieve en natuurinclusieve principes. Gemeenten kunnen deze principes gebruiken voor de inrichting van de openbare ruimte en gebouwde omgeving. De provincie heeft voor het rapport gebruik gemaakt van de toolbox met klimaatadaptieve en natuurinclusieve principes die ontwikkeld is door de Urbanisten.

In totaal staan er 46 principes in het rapport, die weer verdeeld zijn in vier categorieën. Voorbeelden van principes zijn: Ecologisch groenbeheer, Verbeteren bodemleven, Groene daken, Afkoppelen regenwater, Verminderen verhard oppervlak, en Waterberging onder de straat. Als voorbeeld heeft de provincie deze principes toegepast in het Centrumkwadraat van Enschede.