ENSCHEDE - 71 medewerkers in nieuw beschutte banen in Enschede komen per 1 april 2022 formeel in dienst bij de gemeente.

Dit besluit nam het college op 26 oktober. De medewerkers hebben nu nog een dienstverband bij de Stichting Werkgeverstaken P-wet (SWPE).

Een vaste basis
Nu er een nieuwe landelijke cao is, is het college van mening dat het werkgeverschap voor deze medewerkers bij de gemeente Enschede hoort te liggen. Het werkgeverschap voor de medewerkers die vallen onder de cao van de Sociale Werkvoorziening (SW) ligt ook bij de gemeente. De SWPE wordt met deze stap overbodig en opgeheven. “Met de nieuwe Cao kunnen we het werkgeverschap voor deze medewerkers goed regelen in de eigen organisatie. Dit is een mooi resultaat, iets waar we de afgelopen jaren naar toegewerkt hebben. We zijn blij dat we deze medewerkers een vaste basis kunnen bieden, ook voor de toekomst. En we heten de medewerkers nieuw beschut dan ook opnieuw van harte welkom!”. Aldus wethouder Arjan Kampman.

Cao ‘Aan de Slag’
De gemeente gaat voor medewerkers in nieuw beschutte banen de landelijke Cao ‘Aan de Slag’ toepassen. Deze Cao trad in werking op 1 juli van dit jaar en wordt ook toegepast door de SWPE. Voor de betrokken medewerkers zijn er geen echte veranderingen. Ze houden hun werkplek en krijgen nu alleen een nieuwe werkgever. Medewerkers zijn afgelopen week over de verandering geïnformeerd.

Nieuw beschut sinds 2017
In 2017 startte de gemeente Enschede met het invullen van nieuwe beschutte werkplekken voor mensen met een zware arbeidsbeperking. Deze wettelijke taak is vastgelegd in de Participatiewet. Voor de invulling van de werkgeversrol richtte de gemeente in september van datzelfde jaar de Stichting Werkgeverstaken P-wet (SWPE) op. De meeste nieuw beschut-werknemers werken bij het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeente: de DCW. Omdat er de komende jaren SW-medewerkers met pensioen gaan, is er naar verwachting ieder jaar plaats voor ongeveer 25 nieuwe medewerkers nieuw beschut.