ENSCHEDE - Vanaf vrijdag 3 december zijn de Molenstraat en Hengelosestraat weer helemaal open voor verkeer. De afgelopen maanden is er gewerkt aan een veilige, goed bereikbare en duurzame straat.


Na 3 december vinden er nog werkzaamheden plaats in het gebied. Denk hierbij aan het aanbrengen van de voetpaden, het planten van bomen en het plaatsen van de nieuwe lichtmasten. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting voor de kerstvakantie afgerond. In 2022 wordt er gestart met de laatste fase van het project.

Fietssnelweg F35

De Molenstraat en Hengelosestraat zijn ingericht als onderdeel van de fietssnelweg F35. De straat is autoluw gemaakt met meer ruimte voor fietsers en voetgangers in een mooie groene omgeving. De gemeente Enschede en Provincie Overijssel werken op deze manier aan een veilige en snelle fietsverbinding dwars door Enschede. Vanaf dit weekend is de Hengelosestraat vanaf de Deurningerstraat en Molenstraat een doodlopende weg voor autoverkeer. Fietsers kunnen straks in een rechte verbinding van Hengelo naar het centrum van Enschede fietsen.

Duurzaam en klimaatbestendig

Doordat de Molenstraat en Hengelosestraat zijn ingericht als fietsstraat is er meer ruimte ontstaan voor groen. In totaal komt er 2700 m2 nieuw groen bij. Dat is 20% minder verharding. Dit wordt onder andere bereikt door het aanleggen van 20 wadi’s die samen ongeveer 250 kuub water kunnen opvangen. Ook onder de grond zijn de Molenstraat en Hengelosestraat aangepakt. Er is een warmtenet en een nieuw riool aangelegd.

Kruispunt Oldenzaalsestraat

Nadat de huidige werkzaamheden zijn afgerond, moet alleen het kruispunt met de Oldenzaalsestraat nog worden aangepakt. Hierdoor wordt de verbinding van de F35 tussen de Molenstraat en de Oosterstraat gemaakt. De belangrijkste wijziging is dat de verkeerslichten gaan verdwijnen, waardoor de doorstroming stad in- en uitwaarts aanzienlijk wordt verbeterd. In deze laatste werkt de gemeente ook aan de groenvoorziening op de hoek van de Deurningerstraat. Deze werkzaamheden vinden naar verwachting begin 2022 plaats.

Centrumkwadraat

De werkzaamheden aan en rondom de Molenstraat vinden plaats in het kader van het Centrumkwadraat. De gemeente ontwikkelt het gebied rondom het station en creëert zo meer ruimte voor woningbouw, leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid. Ga voor meer informatie over Centrumkwadraat naar www.centrumkwadraat.nl