ENSCHEDE - Begin juni heeft de gemeente aangifte gedaan wegens laster en smaad jegens de Enschedese Klachtencommissaris en een van de medewerkers van het gemeentelijk Klachtencommissariaat. De gemeente was van mening dat er sprake was van ‘…het opzettelijk verspreiden van smadelijke en lasterlijke informatie met het kennelijke doel daaraan ruchtbaarheid te geven’.


De gemeente deed aangifte omdat zij van mening is dat zij als werkgever ervoor moet zorgen dat de Klachtencommissaris en het Klachtencommissariaat hun publieke taak zo goed mogelijk kunnen uitoefenen. Uit de brief van het Openbaar Ministerie die de gemeente op dinsdag 29 december heeft ontvangen wordt duidelijk dat de officier van justitie niet van mening is dat er sprake is van een strafbaar feit. De gemeente zal zich bij deze beslissing van het OM neerleggen.

De gemeente wil hiermee een langer slepende juridische procedure voorkomen die het herstel van een normale werkrelatie met de betrokken belangenbehartiger in de weg zou staan. Dat is in niemands belang en zeker niet in het belang van de mensen waarvoor beide partijen wensen op te komen.