ENSCHEDE - Voor het gebied Noorderhagen, Wilminkplein, Stationsplein en omgeving is door burgemeester Onno van Veldhuizen opnieuw een groepsverbod ingesteld.


Het verbod geldt voor de periode van een jaar. Het verbod houdt in dat groepen van drie of meer personen in dat gebied verboden zijn, tenzij men een redelijk doel heeft om daar in een groep aanwezig te zijn. Het groepsverbod is al meerdere malen voor een jaar ingesteld vanwege de reeds langer bestaande overlast in dat gebied van groepen personen. Het is een effectief middel bij de bestrijding daarvan.

Het verbod geldt van 2 augustus 2020 tot en met 1 augustus 2021.