ENSCHEDE - Op donderdag 28 januari gaat de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk maken in het maisland tussen de Bergweg en de Oldenzaalsestraat. Tijdens de ruiming is het gebied rondom de bom afgesloten en is een noodverordening van kracht. De Explosieven Opruimingsdienst maakt de bom ter plekke onschadelijk en brengt de bom op een afgelegen locatie gecontroleerd tot ontploffing.


Het explosief is aangetroffen tijdens bodemonderzoek in mei vorig jaar. De gemeente is niet eerder tot ruiming overgegaan omdat de bom geen direct gevaar vormt voor de omgeving. De bom ligt namelijk diep onder de grond en verkeert in goede staat. Daarbij vergt het ruimen van een explosief uit de Tweede Wereld Oorlog een nauwkeurige voorbereiding. Defensie en de gemeente doen er alles aan om het risico op schade tot een minimum te beperken. Experts bouwen een speciale constructie om de bom, zodat schade bij een onverwachte ontploffing minimaal zal zijn.

Omwonenden geïnformeerd
Ondanks alle inspanningen is het ontmantelen van een bom nooit zonder enige risico’s. Inwoners wordt opgeroepen om tijdens de werkzaamheden niet in de buurt te komen kijken. De omgeving is afgezet en er is dus niets te zien. De omliggende panden worden tijdens de werkzaamheden ontruimd en er zijn diverse veiligheidsmaatregelen getroffen. Voor omwonenden is een passende opvanglocatie beschikbaar gesteld. Als u niet eerder door de gemeente bent geïnformeerd, valt u niet onder het risicogebied en hoeft u niets te doen.

Op de voormalige vliegbasis
“De voormalige vliegbasis Twenthe en de omliggende terreinen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog verschillende keren gebombardeerd.”, aldus bodemadviseur Marc de Jong van de gemeente. “Het komt daarom vaker voor dat we niet gesprongen explosieven aantreffen in de bodem. In dit geval gaat het om een in goede staat verkerende Amerikaanse bom van 250 pond.”

De Jong sluit niet uit dat er nog meer explosieven rondom de voormalige vliegbasis aanwezig zijn: “Grote delen van het gebied op de Lonnekerberg zijn nog nooit onderzocht op de aanwezigheid van explosieven, wel heeft een groot deel van dit terrein een relatie gehad met de voormalige vliegbasis Twenthe. Het Prins Bernardpark is in het verleden al wel van explosieven vrijgegeven.”