ENSCHEDE - Steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen in wijken. Acceptatie of omgang met hen gaat niet altijd vanzelf. Om meer begrip te krijgen voor elkaar, is het project Samen in de wijk van start gegaan.


Dit project leidt mensen op om gesprekken (bewustwordingsbijeenkomsten) te voeren over de omgang met mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘gespreksleiders’ en ‘ervaringsdelers’. De gespreksleiders leiden bijeenkomsten, ervaringsdelers vertellen er over hun eigen ervaring.

In Twente is nu de eerste lichting gespreksleiders en ervaringsdelers opgeleid. Zij ontvingen dinsdag 6 juni een certificaat uit handen van wethouder Harmjan Vedder van beschermd wonen. Dat gebeurde in het stadhuis van Enschede. In totaal namen 8 personen deel aan de eerste training.

NEGATIEF BEELD DOORBREKEN

Amy Eenkhoorn is een van de ervaringsdelers. Zij vertelt: “Er wordt soms zo negatief gedacht over mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Met de bewustwordingsbijeenkomsten willen we dat negatieve beeld doorbreken. Dat doen we door feiten te vertellen en voorbeelden uit de praktijk. Ook geven we een kijkje in het hoofd van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Na de bijeenkomst zijn mensen vaak een stuk minder wantrouwend.”

Wethouder Vedder vindt het een goed initiatief. “Het is belangrijk dat mensen met een psychische kwetsbaarheid een goede plek hebben om te wonen. Daarbij zijn de mensen uit de buurt hard nodig. Bij de start van nieuwe woonvoorzieningen is er soms sprake van bezorgdheid bij omwonenden. Met dit project werken we aan meer begrip over en weer, zodat het fijn samenleven is in de wijk."

POOL VOOR GEMEENTEN

Inmiddels is een tweede groep in opleiding. De bedoeling is dat een pool van mensen ontstaat die in de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal is in te zetten voor bewustwordingsbijeenkomsten. Dat kunnen bijeenkomsten zijn voor omwonenden/buren, vrijwilligers die werken met mensen met psychische kwetsbaarheid, en mensen die hiermee in hun werk te maken kunnen krijgen.

De training wordt gegeven samen met de Stichting Mind. Deze stichting wil de psychische gezondheid verbeteren en iedereen die te maken heeft met psychische klachten ondersteunen.

HET VERHAAL VAN AMY: “WIJ ZIJN NIET ENG”

Amy Eenkhoorn (20 jaar) is één van de ervaringsdelers die dinsdag 6 juni een certificaat kreeg uitgereikt voor haar deelname aan de training “Samen in de wijk”. Amy is zelf een psychisch kwetsbare persoon. Ze weet hoe het is als er in een wijk negatieve ideeën leven over mensen met een psychische kwetsbaarheid.

De komst van de woonvoorziening van het RIBW Overijssel (Regionale Instelling Beschermd Wonen) waar ze nu woont, bracht twee jaar geleden verzet op gang in de wijk. Buurtbewoners verzamelden handtekeningen om de woonvoorziening tegen te houden, vertelt Amy. “Wij zijn slecht onthaald. Dat had niet gehoeven. De meeste mensen die in deze voorziening wonen zijn zoals jij en ik - het kan je buurmeisje, dochter of schoonzoon zijn.”

Toen Amy hoorde over het project “Samen in de wijk” was ze meteen enthousiast. “Ik vond het gaaf klinken.”

Inmiddels nam ze deel aan meerdere bewustwordingsbijeenkomsten. “Er wordt soms zo negatief gedacht over mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Met de bewustwordingsbijeenkomsten willen we dat negatieve beeld doorbreken. Dat doen we door feiten te vertellen en voorbeelden uit de praktijk. Ook geven we een kijkje in het hoofd van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Na de bijeenkomst zijn mensen vaak een stuk minder wantrouwend. Weten ze beter hoe met ons om te gaan. Wij zijn niet eng.”

Geïnteresseerd in deelname aan een training/of behoefte aan bewustwordingsbijeenkomst in uw buurt? Meer informatie is te vinden op enschede.nl/samenindewijk