ENSCHEDE - Op dinsdag 23 mei is er een belangrijke sloopovereenkomst getekend voor het pand van ’t Bölke en de twee aanpalende gebouwen van De Kameraad.


De Gemeente Enschede en de firma Maathuis Braakhuis hebben de overeenkomst ondertekend, waarmee de Firma Maathuis Braakhuis officieel verantwoordelijk wordt voor de sloop van deze gebouwen.

101 NIEUWE WONINGEN

Het doel van deze sloop is om plaats te maken voor een ambitieus nieuwbouwproject in het Centrumkwadraat. De plannen omvatten de ontwikkeling van woningen, commerciële voorzieningen en horeca op deze locatie. In totaal worden er 101 woningen gebouwd. De initiatiefnemers voor dit project zijn Ska-pa en Dura Vermeer.

BEHOUD VAN CULTUURHISTORISCHE GEVEL

Tijdens de sloop wordt er speciale aandacht besteed aan het behoud van de cultuurhistorisch waardevolle gevel van het pand aan de Molenstraat 12. Deze gevel wordt zorgvuldig gedemonteerd, gerenoveerd en later teruggeplaatst in de nieuwbouw. Op deze manier wordt de historische waarde van het gebied behouden en geïntegreerd in de moderne ontwikkelingen.

BELANGRIJKE MIJLPAAL

De sloopovereenkomst is een belangrijke mijlpaal in de realisatie van dit project in het Centrumkwadraat. Hiermee wordt een basis gelegd voor de verdere stappen in de nieuwbouwplannen. Het bestemmingsplan voor dit project is vorig jaar juli al vastgesteld door de gemeenteraad, waardoor de ontwikkeling nu met volle kracht vooruit kan gaan.

SLOOP BEGIN 2024 AFGEROND

Vanaf juni starten de sloopwerkzaamheden. In eerste instantie gaat Maathuis Braakhuis vooral binnen in het pand aan de slag. Dit doen ze met oog voor circulariteit en behoud van waardevolle grondstoffen. Na de zomer wordt de sloop ook buiten zichtbaar. De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden begin 2024 klaar zijn. Om de tijd tussen de sloop en de nieuwbouw te overbruggen wordt het terrein ingezaaid met een bloemenmengsel. Dit is goed voor de biodiversiteit. Het terrein wordt dan afgezet met hekken die de grens markeren van de toekomstige bebouwing.