ENSCHEDE - Na een aanbestedingsprocedure zijn zes taalaanbieders aangewezen die de inburgeraars in Twente vanaf 1 januari 2022 de Nederlandse taal gaan leren. Op 28 oktober is de samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten en de aanbieders bezegeld met de ondertekening van de contracten.

Nieuwe wet inburgering

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Het doel van de nieuwe wet is dat mensen die moeten inburgeren zo snel mogelijk meedoen in onze maatschappij. Gemeenten voeren de regie over het inburgeringsproces. Binnen deze nieuwe wet moeten de inburgeraars de Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk niveau leren.

Divers aanbod voor iedereen
Zes taalaanbieders - ROC van Twente, Saxion hogescholen, Windesheim, Taalswitch, het Budak College en WES Educatie - hebben de aanbesteding gegund gekregen. Hierdoor kunnen inburgeraars terecht bij de taalaanbieder die het beste aansluit op hun leerbehoefte. De onderwijsinstellingen die de taallessen geven kunnen bijvoorbeeld een slimme combinatie maken met vervolgonderwijs of een versneld taalprogramma aanbieden voor inburgeraars die door willen stromen naar het reguliere Nederlandse onderwijs.

Thuisvoelen en meedoen
Wethouder Jurgen van Houdt was een van de ondertekenaars. “Als gemeente Enschede zijn we blij dat we samen met deze zes taalaanbieders een goed en compleet aanbod kunnen doen om succesvol te integreren. Daarmee bieden we voor deze nieuwe Enschedeërs een goede start om zich thuis te gaan voelen en mee te doen in onze stad.”