ENSCHEDE - Commissaris van de Koning Andries Heidema stelt Theo Bovens uit Maastricht aan als waarnemend burgemeester van Enschede. Bovens begint op zaterdag 2 oktober met zijn werkzaamheden. Binnenkort vindt hiervoor op het provinciehuis in Zwolle de beëdiging plaats.

Theo Bovens (geboren in 1959 te Maastricht) is een zeer ervaren bestuurder, thuis in de gemeentelijke, provinciale en nationale overheid en in de universitaire wereld. Zo was hij bijna tien jaar Commissaris van de Koning (gouverneur) in de provincie Limburg en daarvoor onder meer negen jaar wethouder in de gemeente Maastricht.

Groot netwerk
Bovens neemt tevens een groot netwerk mee. Hij was kroonlid en lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal Economische Raad (SER), bestuurslid van Euregio Maas-Rijn (EMR) en voorzitter van het Interprovinciaal overleg (IPO). Voorafgaand aan zijn werk voor de provincie Limburg was hij voorzitter van het College van Bestuur van de Open Universiteit Nederland. Als Limburger heeft hij feeling met Twente; hij was namens de grensprovincies verantwoordelijk voor de contacten met Noordrijn-Westfalen en andere Duitse partners. Mede vanuit die rol kent hij Enschede en de Duitse buren goed.“

Ik denk dat Theo Bovens met al zijn ervaring en bestuurlijke deskundigheid de komende maanden van betekenis kan zijn voor het bestuur van de gemeente Enschede. Ik ben blij dat hij direct aan de slag kan en fulltime beschikbaar is”, aldus Commissaris van de Koning Andries Heidema.

Continuïteit van bestuur
Op 1 oktober ontstaat er een burgemeestersvacature in Enschede door het vertrek van Onno van Veldhuizen. Om de continuïteit van bestuur te waarborgen heeft de Commissaris van de Koning besloten een waarnemend burgemeester aan te stellen voor de periode dat de burgemeesterspost vacant is. De procedure voor een opvolger is deze zomer gestart.

Vóór eind dit jaar besluit de gemeenteraad van Enschede over de aanbeveling voor een nieuwe, Kroonbenoemde burgemeester. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties handelt de procedure daarna af via een voordracht aan de Ministerraad. De nieuwe burgemeester zal in februari 2022 aantreden.

Het besluit om een waarnemend burgemeester te benoemen is in goed overleg met vertegenwoordigers van de gemeenteraad en het college van Enschede tot stand gekomen.