ENSCHEDE - “Ieder kind, iedere man, iedere vrouw die wordt mishandeld, psychisch of fysiek, is er één te veel. De gevolgen zijn vaak heel groot. Het kan voor levenslange trauma’s zorgen. Dat moeten we zien te voorkomen. Daar ligt een verantwoordelijkheid voor ons allemaal.”

Dat zei wethouder Jurgen van Houdt maandag 26 september bij de opening van de werkconferentie “Het taboe voorbij” in het Kulturhus in Borne, die door meer dan 200 professionals is bezocht. Hij sprak daar als Twentse portefeuillehouder huiselijk geweld en kindermishandeling.

IN 2021 MEER DAN 3000 MELDINGEN VAN HUISELIJK GEWELD IN TWENTE

“Er zijn bemoedigende resultaten geboekt met de aanpak van huiselijk geweld, maar we zijn er nog lang niet”, aldus de wethouder. Zo kreeg het advies- en meldpunt Veilig Thuis in Twente in 2021 3527 meldingen binnen van huiselijk geweld. Dat zijn 240 meldingen (7,3 procent) meer dan in 2020. De meeste meldingen gingen over kindermishandeling (1234 meldingen – 35 procent), gevolgd door partnergeweld (917 meldingen – 26 procent).

MISHANDELING BESPREEKBAAR MAKEN

De werkconferentie in Borne stond in het teken van het taboe op het bespreken van huiselijk geweld. Ook voor hulpverleners blijkt het vaak lastig om (signalen van) mishandeling binnen gezinnen of relaties bespreekbaar te maken.

Een van de sprekers was Janine Janssen van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de nationale politie en lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij hogeschool Avans en de Politieacademie. Zij zei hierover: “Taboes doorbreken kost tijd. Zo simpel is het. Je moet iets maatschappelijk agenderen, het er steeds weer over hebben, in talkshows, in tijdschriften. Dan slijten de barrières. Als je er vaker over hoort, wordt het gemakkelijker om er over te praten.”

De wethouder deed een oproep aan de deelnemers: “Als je je zorgen maakt, deel die zorg dan met anderen. Bespreek ze. Vraag advies. Wat moet ik doen? Voor een slachtoffer kan dat het verschil maken; de alertheid van een docent, een begeleider, een trainer, een huisarts, een buurvrouw. Durf te vragen hoe het met iemand gaat! Alleen dan kunnen we taboes doorbreken.”