ENSCHEDE - Op verzoek van de gemeenteraad bereidt gemeente Enschede de invoering van de Ja-Ja sticker per 1 januari 2022 voor.

Met dit systeem ontvangen inwoners alléén ongeadresseerde reclamefolders als zij een Ja-Ja sticker op hun brievenbus plakken. De nieuwe regels worden opgenomen in de Verordening kwaliteit leefomgeving. Inwoners kunnen tot en met 20 oktober een zienswijze indienen op de voorgenomen wijzigingen.

“Bij invoering van de Ja-Ja sticker draaien de regels voor het bezorgen van reclamefolders om. Inwoners hoeven het niet langer aan te geven als ze géén reclame willen ontvangen, maar plakken een Ja-Ja sticker als ze wél folders willen ontvangen”, licht wethouder Jurgen van Houdt toe. “Met deze maatregel geven we invulling aan een motie van onze gemeenteraad. Ons gezamenlijke doel is de hoeveelheid papierafval te verminderen. Zo dragen we bij aan een duurzaam en klimaatneutraal Enschede.”

Diverse Nederlandse gemeenten hebben dit systeem al met succes ingevoerd. Meer informatie over de werking van het nieuwe systeem.

Inspraakprocedure
De regels voor het bezorgen van reclamedrukwerk worden opgenomen in de Verordening kwaliteit leefomgeving van gemeente Enschede. Voordat de gemeenteraad de wijzigingen in de verordening vaststelt, kunnen inwoners hierover hun mening geven. Meer informatie is te vinden op de pagina zienswijze indienen.

Zorgvuldige aanpak
Eind 2019 nam de gemeenteraad van Enschede een motie aan waarin zij het college verzocht een Ja-Ja sticker in te voeren. De gemeente vindt zorgvuldigheid bij het invoeren van dit systeem van groot belang. Ervaringen in andere gemeenten, de juridische context en onbedoelde gevolgen voor maatschappelijke organisaties zijn daarom uitgebreid onderzocht.

In de huidige situatie ziet de gemeente geen juridische bezwaren tegen invoering van het systeem. Wel zijn mogelijke gevolgen voor scholen en verenigingen die oud papier inzamelen een aandachtspunt. Wanneer hun inkomsten als gevolg van het nieuwe systeem teruglopen, ontvangen zij daarvoor in 2022 compensatie.