ENSCHEDE/HAAKSBERGEN - Op maandag 30 augustus 2021 start de gemeente met werkzaamheden aan de Haaksbergerstraat tussen de A35 en de gemeentegrens met Haaksbergen. Ook werken we in de Boekelosestraat, Usselerhofweg en de Usseleresweg in Usselo. De werkzaamheden duren tot eind november.

Er is straks nog maar één N18
Vanwege de aanleg van de nieuwe N18 is de oude N18 komen te vervallen. Rijkswaterstaat draagt de gehele Haaksbergerstraat over aan de gemeente Enschede. Aangezien de Haaksbergerstraat geen Rijksweg meer is hoort hier een andere inrichting bij. Daar waar je eerst 80 km/uur mocht rijden, wordt de snelheid teruggebracht naar 60 km/uur. De noodzakelijke aanpassingen geven de gemeente de kans om het oude asfalt te vervangen.

Wat gaat er veranderen
Bij een gemeentelijke weg hoort een andere inrichting dan bij een Rijksweg. Daarom gaat de gemeente de volgende aanpassingen doen:
- De snelheid op de Haaksbergerstraat wordt teruggebracht van 80 naar 60 km/uur
- In Usselo wordt de snelheid teruggebracht van 50 naar 30 km/uur
- Op kruispunten legt de gemeente verhoogde kruisingsvlakken aan
- In de bebouwde kom van Usselo wordt het bestaande asfalt vervangen door bestrating met klinkers
- De Boekelosestraat, het gedeelte tussen de Usseleresweg en de Haaksbergerstraat, de Usseleresweg en de Usselerhofweg worden heringericht als 30 km gebied. Het bestaande asfalt wordt vervangen door bestrating met klinkers.

Planning
In de eerste fase gaat de gemeente asfalteringswerkzaamheden uitvoeren aan de Haaksbergerstraat. Het gaat om het gedeelte tussen de bebouwde komgrens van Usselo ter hoogte van de Lammerinksweg tot aan de gemeentegrens met Haaksbergen. Deze werkzaamheden starten op maandag 30 augustus en duren naar verwachting tot en met 24 september.

In de tweede fase werkt de gemeente aan de herinrichting van de Boekelosestraat tussen de Usseleresweg en de Haaksbergerstraat. De werkzaamheden starten naar verwachting op vrijdag 10 september en duren tot begin oktober. Zodra de werkzaamheden op de Haaksbergerstraat buiten de bebouwde kom van Usselo gereed zijn, wordt gestart met werkzaamheden op de Haaksbergerstraat binnen de bebouwde kom. In deze fase wordt er ook onder de grond gewerkt aan het onderhoud van kabels en leidingen.

De gehele werkzaamheden duren naar verwachting tot eind november 2021.BereikbaarheidTijdens de werkzaamheden is de Haaksbergerstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de nieuwe N18. Bestemmingsverkeer van percelen aan de Haaksbergerstraat blijft tijdens de werkzaamheden met enige hinder mogelijk.

Ook de gemeente Haaksbergen voert werkzaamheden uit. Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden in de gemeente Haaksbergen.