OVERIJSSEL - Provincie Overijssel wil graag meer mogelijkheden tot bewegen in openbare ruimte en een gezonde leefstijl voor alle Overijsselaars. In het Overijssels Sport- en Beweegakkoord is één van de doelen dat Overijssel in 2025 beschikt over een netwerk van aantrekkelijke, veilige openbare ruimtes verspreid over heel Overijssel. Het gaat om plaatsen, die uitnodigen tot meer bewegen en een gezonde leefstijl.


De regeling is speciaal bedoeld voor gemeenten en gemeentelijke uitvoeringsorganisaties sport. Zij kunnen een aanvraag indienen voor nieuwe activiteiten die helpen om meer te sporten en bewegen in openbare ruimten in Overijssel.

Vanaf 1 september 2021 gaat de vernieuwde subsidieregeling ‘Buiten bewegen’ open. De maximale bijdrage is € 10.000,-.

Voor meer informatie kijk op: Buiten bewegen